La Seu d'Urgell

Notícia

ERC reclama la ubicació d’un centre de dia de diàlisi a les instal·lacions de l’actual CAP i reduir el consum d’aigua embotellada.

Antics garatges Alsina Graells (foto
Antics garatges Alsina Graells (foto

El grup municipal d’ERC la Seu presenta per aquest ple, que se celebrarà dilluns 11 de juny, dues mocions per ser debatudes al consistori.
La primera de les mocions vol sol·licitar al Departament de Salut que, un cop traslladat el CAP a les instal·lacions de l’antiga Alsina Graells, s’ubiqui a l’espai que quedarà disponible, un centre de dia on poder realitzar diàlisi als pacients de nefrologia.
La proposta permetria alliberar les ambulàncies que actualment traslladen els pacients a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per realitzar altres tipus de trasllats no urgents. Així mateix, amb aquest tipus de servei de nefrologia al territori, els pacients que realitzen diàlisi peritoneal, evitarien els trasllats per compte propi a Lleida per fer controls i seguiments, que podrien fer-se a la Seu.
El grup republicà, fa una proposta també, per tal d’iniciar una campanya on els restauradors del municipi ofereixin una gerra d’aigua als clients, reduint així el consum d’aigua embotellada i evitar residus. La proposta s’encara de manera que s’expliqui els processos de potabilització i salubritat de l’aigua del municipi, així com regalar gerres serigrafiades amb el logotip de la campanya als establiments que s’hi adhereixin.


 
TEXT DE LES MOCIONS:
 
MOCIÓ PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE DIA DE DIÀLISI A LES INSTAL·LACIONS DE L’ACTUAL CAP

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com bé saben, s’està procedint a l’enderroc dels antics garatges de l’Alsina Graells per a la construcció del nou CAP. Aquest  fet, ocasiona la disponibilitat d’aprofitament de l’espai que forma part de l’hospital, on actualment està situat el nostre ambulatori.
Des del nostre grup municipal creiem fermament que aquest espai podria acollir, entre altres serveis, un centre de dia de diàlisi, tal com ja existeixen als hospitals comarcals de Tremp i Puigcerdà.
Els usuaris d’aquest servei, actualment, es veuen obligats a desplaçar-se a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell amb les ambulàncies del TSC dos o tres cops a la setmana i, alhora, els usuaris que utilitzen diàlisi peritoneal a domicili, han de desplaçar-se amb taxi o cotxe particular a l’hospital Arnau de Vilanova per fer controls i seguiment.
Amb l’obertura d’aquest centre fixaríem al territori la presencia de com a mínim tres cops per setmana d’un equip de nefrologia compost com a mínim per metge/sa i equip d’infermeria. Això suposaria que les sessions i els controls dels malalts es farien a la Seu evitant desplaçaments, incòmodes i costosos, tant a Lleida com a Andorra.
Per altra banda, també quedarien a disposició per fer altres trasllats no urgents, les ambulàncies que actualment acompanyen als pacients a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell,
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran la implantació d’aquest nou servei tan aviat com l’espai quedi disponible, dotant-lo de la infraestructura i el personal necessaris per atendre el tractament de diàlisi, així com el seguiment dels pacients amb diàlisi peritoneal a domicili.
SEGON.- Traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com al Patronat de la Fundació Sant Hospital.
 
MOCIÓ PER INICIAR UNA CAMPANYA PER REDUIR EL CONSUM D’AIGUA EMBOTELLADA

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada any es consumeixen al món més de 154 mil milions de litres d’aigua embotellada. Per embotellar tota aquesta aigua s’utilitzen uns 2.7 milions de tones de plàstic, ja que per produir una ampolla d’aigua es necessita un quart del seu volum de petroli per produir-la.
No només tenim el problema de la contaminació, sinó que ara també hi ha gran preocupació per la possibilitat que els químics que s’utilitzen per fer les ampolles s’estiguin dissolvent a l’aigua.
De cada 6 ampolles d’aigua que fem servir, només una es recicla. Una ampolla de plàstic no reciclada pot tardar fins a 1000 anys en biodegradar-se i els envasos que s’incineren augmenten el risc d’emissions tòxiques.
L’aigua que es subministra a la ciutat de la Seu d’Urgell és perfectament apta per al consum i compleix tots els requisits legalment establerts.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Promoure des de l’Ajuntament una campanya de sensibilització per reduir al mínim l’ús de les ampolles de plàstic d’aigua. Aquesta campanya, ha d’explicar els controls a que se sotmet l’aigua de boca a la Seu, garantint així la seva qualitat.
SEGON.- Establir converses amb els restauradors de la Seu per tal que s’adhereixin a la campanya oferint ampolles o gerres de vidre d’aigua de l’aixeta als seus clients.
TERCER.- Regalar als establiments adherits, les ampolles o gerres de vidre serigrafiades amb el logotip de la campanya