La Seu d'Urgell

Notícia

ERC proposa a la resta de grups municipals fer un pacte de ciutat per l’arranjament de la via pública


El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una proposta d’arranjament de la via pública per tal d’arribar a un consens amb tots els grups polítics i fer així, un pacte de ciutat.
La proposta que planteja ERC difereix amb la que es va presentar en el passat ple extraordinari del mes d’agost, en la priorització d’alguns carrers i afegint el condicionament de voreres, arranjament d’escorcells dels arbres i eliminació de barreres arquitectòniques, millorant així la proposta inicial presentada per govern.
ERC proposa també licitar l’arranjament d’escorcells i voreres en petits lots, per tal de facilitar la participació al concurs de totes les empreses del territori.
Aquesta proposta ha estat presentada a la resta de formacions polítiques del consistori, sent acceptada per govern, i a l’espera de rebre resposta dels altres grups.
La proposta persegueix la millora de la ciutat, captant el màxim de sensibilitats per assolir  un consens i a la vegada defugir interessos partidistes. Si aquesta iniciativa s’assoleix, seria un exemple de bona praxis política davant d’una qüestió tan rellevant com és la mobilitat i la via pública de la ciutat.