La Seu d'Urgell

Notícia

La Seu aplicarà mesures de fiscalitat progressiva als contribuents gràcies a una moció presentada per ERC

Els tres regidors d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu, van presentar al passat plenari una proposta per tal de començar a aplicar al municipi criteris de fiscalitat progressiva. La proposta, té per objectiu, establir uns criteris que siguin fiscalment i socialment més justos, així com també a nivell mediambiental.
El grup municipal considera que cal avançar cap a aquest tipus de model progressiu en les finances municipals per tal de donar compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats i es mostra satisfet per la bona acceptació de les propostes al plenari, tot i així, caldrà que les mesures es concretin durant aquest mes, abans d’aprovar-les al ple de novembre.
L’objectiu de la proposta és, principalment,  corregir les desigualtats i garantir l’accés de tota la ciutadania als serveis públics així com afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables.
La formació va fer un seguit de propostes inicials, amb la voluntat que els propers anys vagin implementant-se’n de noves, com són: crear un reglament d’ajuts vinculats al nivell de la renda i que permeti cobrir una part de la quota de l’IBI, bonificació dels immobles posats a disposició de la borsa municipal de lloguer social, i equiparar famílies monoparentals a les nombroses. També bonificacions als immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia solar, recàrrec als habitatges buits, reducció de la taxa de l’aigua en diferents supòsits, així com també crear una taxa per l’aprofitament especial de les entitats financeres amb caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.
La proposta va ser votada a favor per tots els grups municipals, a excepció de la CUP que va votar en contra del punt 4, precisament el punt on s’especifiquen les mesures a aplicar. Així mateix, l’equip de govern va voler afegir un punt nou en el que es demana demanar als serveis tècnics de l’ajuntament, un informe jurídic i econòmic per tal de presentar-lo a la propera comissió de serveis centrals, a fi i efecte de poder concretar les anteriors mesures i la seva aplicació en el proper ple municipal.
Pel que fa a les dues preguntes presentades sobre la finalització de l’obra de la plaça de l’arbre de Castellciutat, la resposta fou que, la data de finalització prevista inicialment era el 8 de novembre, però el fet que veïns de Castellciutat van demanar connectar-se al gas ciutat en un sector que inicialment no estava previst, ha provocat un retard d'uns 15 dies. En tot cas govern va garantir que estaria l'obra finalitzada abans de Nadal.