La Seu d'Urgell

Notícia

Lamentable estat del camí de Ronda que posa en risc la seguretat dels vianants

Estat actual del camí de Ronda
Estat actual del camí de Ronda
ERC la Seu denuncia que, un any després que el grup municipal presentés al plenari una moció per adequar el camí de Ronda, l’estat del vial és lamentable i comporta un risc evident per a la seguretat de vianants.
ERC la Seu va proposar al plenari del mes de novembre de 2017 l’adequació i embelliment de la zona per tal de garantir les mesures de seguretat pertinents per a vianants, així com per a les persones que puguin trobar-se a les immediacions de la zona, per exemple als horts de la banda sud del camí. A data d’avui l’estat ha passat de ser de deficient a lamentable i suposa un evident perill el fet de transitar per l’espai.
Aquest camí, és un punt d’unió i apropament, entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, i és freqüentat per gran nombre de veïns del barri i escolars. Cal recordar que es troba en els entorns més immediats de dos centres educatius, l’Institut Joan Brudieu i l’escola Albert Vives sent, per tant, especialment utilitzat per infants.
En la moció, que va ser aprovada, el grup municipal d’ERC sol·licitava la redacció per part dels serveis tècnics municipals, d’una proposta de millora de l’espai per tal de garantir la seguretat de la zona així com el seu embelliment, incloure al pressupost 2018 una partida per a l’adequació e l’espai i realitzar els treballs d’adequació i millora del camí, durant el primer trimestre de 2018.
El tinent d’alcalde d’urbanisme va manifestar al ple que  s'havia donat instruccions a l’oficina tècnica per redactar una memòria valorada sobre la intervenció de millora, però l’actuació no s’ha dut a terme i el camí s’ha enfonsat. Amb aquesta, es demostra una vegada més, la manca de voluntat política davant les propostes dutes a terme pels grups de l’oposició, i l’incompliment reiterat dels acords arribats.
Exigim la immediata senyalització del perill, impedir l’accés al camí, i la ràpida intervenció per a l’arranjament de l’espai.