La Seu d'Urgell

Notícia

Propostes en matèria d’urbanisme, via pública i habitatge.

Francesc Viaplana i Carlos Guàrdia
Francesc Viaplana i Carlos Guàrdia
ERC la Seu ha presentat avui les propostes en matèria d’urbanisme, via pública i habitatge, de la mà del número 3 de la formació, Carlos Guàrdia, acompanyat de Francesc Viaplana.
Guàrdia ha explicat que ERC es marca com a prioritat incidir en la neteja via publica, i per a això considera que cal treballar en 3 àmbits: augmentant l’esforç i els recursos en neteja, realitzant campanyes de sensibilització a la població sobre la importància de mantenir en bon estat i neta la via pública, i realitzant un control exhaustiu i eficaç sobre males conductes.
Ha exposat també la voluntat de redactar un Pla de carrers i espais públics, per tal d’eliminar barreres arquitectòniques, millorar la visibilitat en algunes cruïlles, incidir en el manteniment en àrees de joc infantil, millora del ferm i del mobiliari urbà i la il·luminació. Aquest pla ha de ser una eina de planificació per conèixer l’estat dels carrers,  per tal de poder decidir on dedicar els recursos. El Pla ha de permetre programar actuacions, en funció de l’estat real dels carrers i de les possibilitats econòmiques. Aquest mateix model d’actuacions d’espai públic, ERC vol fer-lo pels camins rodats, pavimentats i no pavimentats i que siguin de titularitat municipal.
Altres propostes que ha explicat Carlos Guàrdia, és el fet d’oferir Wi-Fi gratuït a espais públics, moció que va ser presentada per ERC en aquest mandat, entenent que fomenta l’accés a la informació i la participació ciutadana.
Pel que fa a habitatge, ERC es proposa prioritzar la rehabilitació d’habitatges, abans que la nova construcció, i sobretot es compromet a no desenvolupar nous sectors urbanístics fins que els actuals no estiguin plens. Així mateix, també aposta per crear una borsa de lloguer assequible, arribant a acords amb les propietats dels pisos desocupats.
Viaplana ha manifestat que el que cal és realitzar un manteniment continu de la via pública, i tenir present aquella sector de població que no pot accedir ni a pisos de protecció oficial ni a mercat lliure, per això proposem aquest nou model de promoció pública d’habitatge.