La Seu d'Urgell

Notícia

La construcció d’una residència ha de comptar amb el consens del consistori per aconseguir el finançament de construcció i gestió necessari.

Francesc Viaplana i Xavier Munt
Francesc Viaplana i Xavier Munt
ERC ha presentat avui les seves propostes per a la gent gran de la mà de l’actual regidor, Xavier Munt.
Munt ha fet referència a la realitat demogràfica que tenim, amb un envelliment de la població important a la nostra comarca. En aquest sentit, ha volgut remarcar la necessitat imminent de disposar a la Seu d’una nova residència geriàtrica que compti amb diferents nivells d’atenció depenent del grau d’autonomia de les persones. Així doncs, ERC proposa també la creació de pisos de serveis i/o pisos tutelats, a banda de l’ingrés en residència o en unitat sociosanitària, depenent del grau d’autonomia o dependència de cada persona o nucli familiar.
El regidor, ha remarcat que el projecte de construcció ha de comptar amb el suport de totes les forces del consistori per tal d’anar plegats a aconseguir el finançament necessari per a la seva construcció i posterior gestió. És necessari aconseguir el consens municipal per fer front a aquesta problemàtica latent que continuarà anant en augment els propers anys.
Altres propostes que ERC ha volgut exposar i defensa en el seu programa de govern són: continuar amb les activitats intergeneracionals entre joves i gent gran, ja que durant els darrers anys s’ha demostrat que és un model d’intercanvi i enriquiment d’aprenentatges mutus. També ha fet referència a l’eliminació de barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat a aquelles persones amb dificultats de desplaçament, la necessitat de disposar d’urinaris públics al centre o l’ampliació de l’Hospital per augmentar l’oferta sociosanitària.