Les Borges del Camp

Notícia

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS: QUINA ÉS LA PRIORITAT?

Cost millores obres vies públiques
Cost millores obres vies públiques


Els pressupostos municipals, a part dels ingressos d’impostos i taxes,  estan marcats per l’entrada de diners provinents de les subvencions.
El 2019 van sortir les dues convocatòries plurianuals més importants, les que permeten portar a terme les accions d’inversió econòmica de tot el mandat i que s’inauguraran just abans de les properes eleccions municipals. Aquestes convocatòries són:
 
  • El PUOSC 2020-2024 (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya). Subvenció econòmica destinada a impulsar accions i estratègies que permetin als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinergies de creixement. El nostre municipi té concedits 120.000€ pel 2021 i 52.083,84€ pel 2023.
 
  • El PAM 2020-2023 (Pla d'Acció Municipal). Subvenció quadriennal (2020-2023) per a a inversions econòmiques dels ens locals. El nostre municipi té concedits 507.584,72€ per aquest període, que es poden destinar a programes d’inversions (obres urbanes, obres de camins municipals, obres de rehabilitació o d'adquisició de béns inventariables), despesa corrent, sanejament de finances municipals o sosteniment del lloc de secretaria–intervenció. 

Com que es tracta d’una subvenció quadriennal, la distribució es pot  repartir en quatre anualitats i un cop concedida la subvenció per una anualitat concreta (amb un màxim de 3 actuacions) no està permès sol·licitar un canvi de destinació. 
A més, s’han de tenir molt clars els terminis per executar-les i per justificar les despeses econòmiques que se’n deriven: el termini per presentar les accions que es volen fer l’any 2021 al nostre municipi finalitza el 30 de novembre , i el període màxim per a executar-les i justificar-les és el 31/09/2022. La qual cosa vol dir que si s’ha aprovat en el pressupost municipal, ho tenen tot molt clar i ben lligat.

Aquest va ser un dels motius del nostre vot en contra dels pressupostos del 2021. Quan tens la possibilitat de planificar les accions que vols fer al teu municipi per fases, repartides en quatre anys, tot i ser un projecte únic, i quan tens la flexibilitat i tranquil·litat per executar aquestes actuacions i per justificar-les fins al 2025, per què renunciar-hi? I si mirem la trajectòria de les obres municipals de les Borges dels darrers anys la nostra confiança encara és menor. 

I en què s´ha decidit invertir aquestes subvencions a les Borges? Doncs, tot i que la partida donava molt de marge, s’acabarà tot en tres jugades i amb molt poques cartes: a les Borges, la majoria d’aquests diners seran per fer possible diferents actuacions de millora de les vies públiques.