L'Escala

Notícia

ERC l'Escala es reuneix amb Pere Saló, delegat territorial de territori, sostenibilitat i medi ambient

ERC l'Escala es reuneix amb Pere Saló, delegat territorial de territori, sostenibilitat i medi ambient per traslladar-li les seves preocupacions en matèria de recollida i cura dels animals abandonats de la vila.

El grup republicà escalenc s'ha reunit amb Pere Saló, delegat territorial a Girona de territori, sostenibilitat i medi ambient. El motiu de la reunió ha estat tractar temes de benestar animal i sobretot de coordinació amb els cossos de seguretat en casos de maltractament o abandonament d’animals.
Fa temps que els republicans estan preocupats per la gestió que fa l'ajuntament dels animals del carrer. En aquest sentit van presentar la moció per a la regulació del retorn dels animals recollits a la via pública que es va aprovar per 16 vots a favor i l’únic vot en contra del PP. Actualment aquests protocols encara no s’apliquen i l'ajuntament de l'Escala fa dos anys que no té delegat el servei al consell comarcal així com tampoc a cap altra entitat deixant orfe de servei al municipi. Aquest fet fa que el municipi no estigui complint les seves obligacions en la competència de recollida i gestió d'animals abandonats. D'altra banda, des d'ERC, s'és coneixedor que la policia local no disposa dels mitjans bàsics per a efectuar aquest servei, sense un espai adequat on acollir els animals, sense lector per revisar els xips,... i que per tant això fa impossible la gestió pròpia del servei.
A més d'aquest tema més orgànic, la reunió amb el delegat territorial, s'ha centrat en temes de casos complexos, amb indicis de maltractament animal i sobretot en com gestionar aquests casos en coordinació amb els cossos policials, tema que també s'ha pogut tractar amb una lletrada i una veterinària de la delegació del govern a Girona.
Des del grup republicà existeix la voluntat d'intentar coordinar totes les administracions vinculades en la gestió d'aquest servei per tal d'aconseguir protocols d'actuació entre totes les parts per garantir actuacions ràpides en casos com aquests. El delegat territorial Pere Saló ha manifestat que des del govern també estan preocupats per aquest tema i per això s'ha posat en marxa un grup de treball per a revisar alguns termes legals en aquest sentit i tirar endavant protocols efectius. Aquesta reunió ha servit per adquirir un compromís per ambdues parts de treballar plegats en aquest sentit i seguir endavant per millorar la vida dels nostres companys de quatre potes i aconseguir una convivència respectuosa i segura per a tothom.