L'Escala

Notícia

Comunicar en temps de crisi

Cati Ribera i Alemany

Quan parlem de comunicar estem parlant de fer arribar un missatge a un sector determinat i que arribi de forma eficient i clara. En aquest cas el projecte que ens ocupa es diu L'Escala, L'Escala tot l'any, L'Escala Mar d'Empúries, L'Escala la teva botiga arran de mar o qualsevol altre lema.
Des d'ERC L'Escala hem observat gratament com a partir del temporal Glòria i de la nostra reivindicació pel que fa a l´ús de la comunicació 4.0 com a eina d'informació a la ciutadania, s'ha iniciat una millora i obertura comunicativa per part de l'Ajuntament en la gestió de situacions de crisis, en el sentit de mantenir a la població informada a través de les xarxes socials i la mateixa web de l'Ajuntament. Ho celebrem.
Dit això, considerem que les comunicacions de crisis del consistori haurien de millorar encara més, amb un pla estratègic de comunió que inclogui al col·lectiu d'estrangers de la nostra població, format per residents, comerciants i propietaris de segones residències que venen de tant en tant i en molts casos, lloguen el seu habitatge durant l'estiu.
Hem observat, especialment amb la situació de pandèmia, que a banda de les informacions més o menys encertades que aquests col·lectius reben dels seus governs i mitjans de comunicació, que per xarxes socials, per exemple dins de grups de Facebook de parla únicament francesa, hi circulen falses notícies i notícies poc contrastades que el que fan és confondre i desorientar, causant moltes vegades que decideixin no venir de vacances al nostre poble perquè creuen que la situació aquí és devastadora.
Des del nostre grup, durant el ple d'aquest mes de juliol, hem proposat al PSC intensificar les informacions als nostres visitants i residents estrangers en la seva llengua d'origen, bàsicament francès i anglès, de la mateixa manera que s'informa als escalencs i escalenques, aprofitant millor els mitjans de comunicació que disposem, com són la web de l'Ajuntament, les xarxes socials i l'App L'Escala-Empúries, a la que es pot donar molt més protagonisme, i millor ús i promoció de la que fins ara ha tingut.
Es tractaria, en definitiva, d'utilitzar aquestes eines per mantenir a la població estrangera ben informada traduint totes les notícies d'interès general i més rellevants en altres idiomes, i no tant en fer anuncis a la premsa d'altres països. Estem en el moment 4.0, on la informació ens arriba gairebé sense fer res. És la informació qui ens busca i no nosaltres qui busquem la informació.
Un bon exemple proper d'això és Castelló d'Empúries, que ha reaccionat de forma ràpida en aquest sentit fent vídeos promocionals, ensenyant i explicant, en diferents idiomes, com estan aplicant mesures de seguretat i distribuint-los via xarxes.
Creiem que cal una reacció ràpida i moltíssima informació oficial en un context com l'actual i contemplar, si s'escau, la necessitat de crear o subcontractar un gabinet de gestió de crisis com a reforç comunicatiu.
Suposem que no devíem estar massa equivocats quan dos dies després del ple de juliol l'Ajuntament va penjar a les xarxes socials un vídeo informatiu en 4 idiomes. El que dèiem... ho celebrem.