L'Escala

Notícia

Una aposta per la igualtat

Etna Estrems

L’últim ple de l’Ajuntament de l’Escala ha aprovat l’adhesió al pla d’igualtat de gènere del Consell Comarcal pel període 2016-2019. Des d’Esquerra Republicana no podem estar més d’acord amb aquesta decisió; per un tema de convenciment, de concepte i de convicció. Moltes vegades dóna la sensació que aquests gestos només es fan perquè ens donen dret a certes subvencions i des d’ERC pensem que l’adhesió a aquest tipus d’iniciatives han d’ajudar a treballar de formar real, des de l’àmbit municipal, en aquesta línia.
Fent un anàlisi de les accions que preveu el pla, pensem que n’hi ha moltes que es poden traslladar a nivell municipal, com per exemple el treball en xarxa, que ofereix la possibilitat de demanar un estudi de la situació actual del municipi en termes de discriminació per raó de sexe i que ens pot donar facilitats per a la detecció de casos invisibles o en risc d’exclusió social i que, per tant, necessiten atenció urgent. També ens sembla interessant l’oportunitat de crear d’una taula d’inclusió social conjunta entre tècnics municipals, entitats, associacions i ciutadania, per tal de promoure accions de sensibilització i prevenció de casos de desigualtat. A nivell de prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista hem d’aprofitar l’acompanyament comarcal per ajudar a la sensibilització i el respecte, i sobretot per treballar de forma comunitària i potenciar els plans d’informació en escoles i instituts i fins i tot amb les famílies. El mateix pla també proposa accions de conscienciació als mitjans de comunicació que permetin conscienciar de forma més generalista del problema real existent amb la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o expressió de gènere.
Des dels ajuntaments hem de tenir molta sensibilitat amb la igualtat de totes les persones, sense tenir en compte el seu gènere o la seva orientació sexual i des d’ERC animem al govern a dur realment a terme les accions que proposa el pla i a agafar el compromís de fer una política activa en aquest sentit en un moment en què, alguns, volen fer educació en favor de l’homofòbia i la transfòbia. Aquest pla ens pot donar una oportunitat única que, potser, fins ara no hem aprofitat prou.


Etna Estrems Fayos
ERC l’Escala