L'Escala

Notícia

Tenir valor vs donar valor

Butlletí municipal Abril 2017

L’Escala està plena de valors que, en moltes ocasions, ni tan sols coneixen els propis escalencs i que el govern hauria de treballar per potenciar i ampliar l’oferta de la vila. En varies ocasions hemdemanat rehabilitar la casa del pintor Rafel Ramis com a centre cultural i alhora habitatge social, dotant-la d’una sala per a cada artista nascut al mateix carrer on se situa l’habitatge; Ramis, Lassús i Palau, i una altra per a artistes actuals. També pensem en la projecció de la Fundació Víctor Mora, guionista de l’internacionalment conegut Capitán Trueno, com a valor a potenciar; promocionar la seva seu a l’Escala i explicar al món que s’hi poden trobar manuscrits originals i cartes de l’autor, entre d’altres. Si el propi ajuntament no veu el potencial de personatges i associacions de la vila, és impossible que els visitants ho coneguin, visitin o recomanin. L’Ajuntament ha de ser qui doni valor als actius escalencs, creure-hi, apostar-hi i potenciar-los; només així els farem grans.