L'Escala

Notícia

Són beques, no regals

Meri Raurich

L'últim ple de l'Escala va aprovar un ajut econòmic per als joves escalencs, d'entre 16 i 21 anys, que desitgin seguir formant-se fent un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o una modalitat de Batxillerat no impartida a l’institut del municipi. Des d'ERC l'Escala vam demanar aquesta beca al darrer Consell Escolar i, per tant, és una reivindicació explícita del nostre grup des de fa temps tenint en compte que el dret a l'educació és un dret humà fonamental inclòs l'any 1952 en l'article 2 del primer "Protocol de la Convenció Europea de Drets Humans.
Això no obstant, aquest ajut ha estat convocat sense un estudi previ del context socioeconòmic de cada sol·licitant i, per tant, només complint els dos requisits esmentats en l'anterior paràgraf, tothom se'n pot beneficiar. Des d'ERC l'Escala pensem que les bases d'aquesta convocatòria s'han redactat de forma totalment improvisada i que, la seva concessió de forma lineal, sense tenir en compte criteris fonamentals com la renda, és totalment injusta. Tothom té dret a l'educació i ningú no ha de quedar-ne exclòs per motius econòmics, però les beques i ajudes s'han d'atorgar amb sentit comú i amb la redacció d'unes bases justes en concordança amb les necessitats de cadascú. Beneficiar-se d'una ajuda de 200€ anuals per al transport quan un sol trajecte en transport públic de l'Escala a Figueres val 4,95€ cada vegada, tenint en compte que fent uns càlculs generals la beca es redueix a 1€ al dia (200€ ajut/10 mesos curs escolar/20 dies al mes), posa de manifest que la quantitat no ajuda a qui no pot pagar el bitllet i en canvi, no té cap sentit per a qui pot pagar-lo. Lamentem profundament que aquesta partida pressupostària que podria ser de gran ajuda per a algunes famílies al final no sigui repartida de manera justa i ens quedem a mig camí: la improvisació mai no ha estat una bona aliada i pot dificultar aconseguir uns objectius tan dignes com necessaris.
 
Meri Raurich (Educadora Social)
ERC l’Escala