L'Escala

Notícia

Només Sí, és Sí

Etna Estrems

Comencem mandat i una de les primeres feines dels governs municipals és dissenyar el cartipàs amb què gestionaran el poble: una declaració d’intencions i de línies estratègiques i polítiques. Amb aquest senzill gest, els governs, expliquen qui seran els responsables de cada àrea bàsica per a ells i els hi posen nom.
El cartipàs escalenc, tot i ser un dels més amplis de la història amb 10 regidors, no ha inclòs una regidoria d’igualtat, com han fet molts pobles i ciutats, governats per partits de tots els colors, per fer front a una de les més grans lacres de la nostra societat; les desigualtats i la violència de gènere.
I sí, és important posar nom a una regidoria com aquesta. Significa haver pensat en ella, haver-la considerat prioritària, donar-li una línia d’actuació política pròpia i designar algú perquè se n’ocupi. En el cas de tenir una regidoria d’igualitat amb nom propi o no tenir-la; no, és no i només sí, és sí.