Les Corts - Casal Josep Sunyol

Notícia

Crònica del Ple del districte de Les Corts (6 de maig de 2020)

El passat dia 6 de maig a les 17.30 hores va tenir lloc el primer ple telemàtic del districte de Les Corts, totalment marcat per la crisi del COVID-19 que estem vivint en les últimes setmanes i que està marcant l'agenda política de la ciutat i el districte.

El desenvolupament del ple va ser ordinari i els grups vàrem poder presentar iniciatives. El grup d'ERC Les Corts va creure convenient, donada la situació, presentar iniciatives sobre comerç, temes socials i  de mobilitat.

Pel que fa al primer punt de l'ordre del dia, l'Informe del Regidor, va estar molt centrat en agraïments generals i a la gestió que han fet des de districte de la crisi generada per la pandèmia.

El nostre grup, en la resposta, també es va voler afegir als agraïments i al condol a les famílies de les persones traspassades, i va voler remarcar els punts següents:

- La importància de treballar conjuntament amb veïnes, entitats, associacions, xarxes veïnals, per seguir fent barri.

- La importància del comerç de proximitat per al districte i que ara més que mai és importantíssima la seva protecció i integració al districte i als seus barris.

- La prioritat avui dia han de ser les persones, i per posar al centre de tot a les persones, cal construir una nova realitat, per tal d'apoderar a la ciutadania i donar-li les eines que fan falta per superar la crisi social, sanitària i econòmica.

- La prioritat han de ser les persones, però no podem oblidar que el districte té grans assumptes que s'han d'entomar i seguir treballant, com la Colònia Castells o Danubi. Assumptes que tenen afectació directa sobre moltes veïnes del districte i que per tant no es poden quedar aturats.

- La importància que l'espai públic ha de tenir, si volem posar les persones al centre de tot, cal retornar l'espai públic a les persones, i per fer-ho, necessàriament hem de treure espai al vehicle privat, pensar en una mobilitat més sostenible i donar el protagonisme principal al vianant.
Cal, ara més que mai, abaixar elements de la vorera (motos, contenidors...), cal netejar l'espai públic, cal ampliar voreres, cal implementar carrils bici. A més cal impregnar aquest espai públic d'art i cultura i integrar-ho tot, per portar aquesta cultura al districte i a les seves veïnes.

Per acabar vàrem voler celebrar que s'estigués fent aquest ple telemàtic, però instant a govern a què comences a recuperar a activar l'activitat institucional i a convocar els consells sectorials i de barri, no podem estar aturats tant temps.

Seguidament es van votar les noves bases per l'elecció del cortsenc/cortsenca de l'any, bases que creiem fan l'elecció molt més participativa i coral, i per tant el nostre vot va ser favorable.

Passant al punt d'impuls i control, aquest grup va presentar una proposició i dos precs:

- Proposició perquè el Districte de Les Corts, conjuntament amb les regidories competents, es comprometi a realitzar i implementar un pla de xoc sobre el comerç de proximitat del districte de Les Corts per tal de superar la crisi del COVID-19, pla de xoc amb mesures molt centrades en la protecció del comerç de proximitat i la seva promoció. Ara més que mai, cal defensar aquest tipus de comerç, cal donar importància la seva funció convivencial i integradora, hem de donar tot el valor al terme "proximitat".

Tots els grups van votar a favor de la nostra proposició i van comentar la importància de posar en practica totes les mesures demanades per aquest grup en la seva proposició.

- Prec demanant implementar a Av. Madrid, les mesures necessàries perquè aquesta via reuneixi les condicions imperants de distància social i de reducció de l'ús del vehicle privat i descongestió del transport públic, que ha generat la crisi del COVID-19, mesures que impliquen ampliar l'espai de vorera per vianants, amb la finalitat de mantenir la distància social requerida actualment, sobretot en el tram entre Gran Via Carles III i Plaça del Centre i Implementar un carril bici.

Sorprenentment govern no va acceptar aquest prec, donant una argumentació sense sentit que no es va entendre en cap moment. Si govern no aposta pel vianant, no aposta per la mobilitat sostenible, que sigui valent i ho digui clarament, però que no faci una argumentació donant voltes per acabar no acceptant les nostres demandes.

- Prec demanant que donada la situació d'emergència social generada pel COVID-19, sobretot en el col·lectiu de la tercera edat, es comprometi, conjuntament amb Serveis Socials, a implementar en els tres barris del districte de Les Corts un pla de comunicació, tant online com offline, per al Projecte Radars.

Aquest prec si va ser acceptat per Govern.

Seguidament es va llegir Declaració Institucional que vam signar tots els grups, agraint la tasca dels serveis essencials, veïnes, xarxes de suport, sanitaris, entre d'altres i donant el condol als familiars de les víctimes.

Per finalitzar, els veïns varen poder participar mitjançant preguntes, que havien enviat abans del ple, perquè les contestes el Regidor del Districte. Va haver-hi diferents qüestions, com la suspensió del projecte de Can Capellanets per replantejar-lo, motos a les voreres, entre moltes d'altres.

Agraïm la participació de totes les veïnes en el ple!

A les 20:30 el ple es va donar per finalitzat, no sense abans a les 20:00 hores fer el reconeixement, a mode d'aplaudiment, a tots el personal sanitari.

El ple va finalitzar, però des d'aquest grup ja comencem a treballar en l'endemà pensant propostes encaminades a posar les persones del districte al centre de totes les polítiques i així fer un districte molt més humà i solidari.