L'Hospitalet de Llobregat

Notícia

Santa Eulàlia, de Provençana a l'Hospitalet actual

L'actual barri de Santa Eulàlia va ser un dels nuclis on va néixer l’Hospitalet, proper a Barcelona i amb una forta identitat, una història mil·lenària, un ric passat industrial i important patrimoni que cal seguir defensant. 

SANTA EULÀLIA: EL BRESSOL DE L’HOSPITALET
 • El cap de Medusa, entre altres restes arqueològiques, apunten cap a l’existència d’una vil·la romana on ara es troba l’església.
 • El primer document escrit sobre l’àmbit territorial de l’Hospitalet del qual es té constància data de l’any 908. En aquest es tracta la venda d’un tros de terra en una vil·la anomenada Provençana.
L’ESGLÉSIA
 • L’església romànica és l’edifici més antic conservat a l’Hospitalet. Santa Eulàlia de Provençana va ser consagrada l’any 1101
 • L’edifici es va anar degradant perquè la població va concentrar-se prop de Torre Blanca, sent considerada l’església romànica una capella eremítica.
 • Durant el segle XVIII es van fer les primeres restauracions, al XIX va tornar a ser considerada parròquia, mentre que al segle XX es a adossar una església d’estil neoromànic.
INDÚSTRIA
 • A finals del segle XVIII van aparèixer “prats d’indianes” on es blanquejaven al sol peces de tela (les indianes) elaborades en les manufactures tèxtils de Barcelona.
 • Les naus de La Aprestadora van ser ocupades per la fàbrica del cànem l’any 1873
 • Santa Eulàlia tenia un caràcter residencial i industrial.
 • A finals del segle XIX es van instal·lar també escombriaires i la indústria química coneguda com “el Canyet”.
 • Can Trinxet, una gran fàbrica tèxtil va ser oberta l’any 1904, i durant els anys 30 va ser un focus important del moviment anarquista
POBLACIÓ
 • La població del barri era majoritàriament, a principis del segle XX, de classe obrera industrial i jornalera
 • L’any 1900 hi vivien 1.000 habitants al barri, amb un creixement accelerat, aquest nombre va augmentar fins arribar els 10.000 l’any 1936.
 • Històricament, a Santa Eulàlia han existit diferents projectes solidaris, així com entitats i associacions. Són un exemple La Benéfica, la Sociedad de Ahorros cooperatives, la Sociedad Unión La Hotensia o El Respeto Mutuo
 • Al contrari que a la resta de la ciutat, el creixement demogràfic del barri va créixer de 28 a 36 mil habitants entre els anys 1975 i 1980 per les edificacions que substituïen les anterior fàbriques
HABITATGE
 • A partir de 1840, amb el creixement de la Bordeta, van començar a aparèixer els primers edificis i habitants
 • Entre els anys 1840 i 1860 va néixer el barri amb dos eixos transversals: el carrer de Santa Eulàlia i el carrer Aprestadora
 • A principis dels anys 20 es van construir al carrer de Santa Eulàlia habitatges a la banda muntanya, mentre que a l’altre es mantenien caps de cultiu, per això el carrer era conegut com “el de la mitja galta”.
EL CARRILET
 • El 29 de desembre de 1912 es va inaugurar la línia del Carrilet Barcelona-Martorell, una línia que comunicava l’Hospitalet amb la zona agrícola del Baix Llobregat.
 • Els trens eren de vapor, els cotxes de fusta, s’hi pujava per unes plataformes amb balconets als extrems i hi havia  zona per a fumadors, segona i tercera classe, i un reservat per a senyores a segona
 • Després de greus accidents i atropellaments, el 8 de juliol de 1985 arriba el soterrament del Carrilet.
ART
 • L’escultura de la Plaça de l’Escorça, coneguda com “la pinça” és una obra de Josep Maria Subirachs. Monument a l’Hospitalet de Llobregat, una al·legoria de l’escut de la ciutat format per les quatre barres catalanes i l’aspa de la Creu de Santa Eulàlia.
 • A la plaça de Francesc Macià trobem una poema transitable de Joan Brossa, una obra de 1998 coneguda per “les lletres”. L’autor la definí amb les següents paraules:  «Al mig de la plaça forta, les lletres de l’alfabet apilades l’una sobre l’altra, i hi falten les deu lletres de la paraula L’HOSPITALET, que estan situades verticalment al bosc veí, entremig dels arbres.»