L'Hospitalet de Llobregat

Notícia

Esquerra exigeix que tots els habitatges que es construiran a la Remunta siguin de protecció oficial

La setmana passada es va donar a conèixer que els terrenys de la Remunta han estat adquirits per l’Ajuntament de l’Hospitalet com a Àrea Residencial Estratègica, destinant aquesta zona de la ciutat a la construcció de pisos, dels quals només un 60% seran oferts en règim de protecció oficial.

Esquerra de l’Hospitalet, des d’una reivindicació històrica que ha anat prenent força en els darrers 5 anys, considera que cal oferir la totalitat dels habitatges en règim de protecció oficial per poder facilitat l’accés a un habitatge digne entre la població hospitalenca. Així mateix, i com ja incorporava en la proposta d’ús d’aquests terrenys que Esquerra va presentar en el programa electoral de les darreres eleccions municipals, l’increment de població en aquesta zona de la ciutat no ha de representar un empitjorament dels serveis socials existents; de manera que cal preveure un creixement proporcional dels serveis socials simultani a la construcció dels habitatges.

Eduard Suàrez, cap de llista d’Esquerra de l’Hospitalet per les eleccions municipals, ha destacat que “ja que la compra s'ha efectuat a preu de mercat per part de l'erari públic, creiem que el 100% dels terrenys per a construir habitatge s’han de destinar a habitatge protegit”. Ha afegit que “aquest creixement de població que es produirà al barri del Centre ha de ser sostenible i equilibrat amb una oferta de serveis socials que pugui donar resposta a les necessitats de la població i que no causi un col·lapse als actuals serveis del barri”.