L'Hospitalet de Llobregat

Notícia

Esquerra gestiona amb ENDESA que aturi la tarificació excessiva que Endesa havia carregat a veïns de Bellvitge, ja que Endesa de forma unilateral va canviar els contractes de la llum a les comunitats i carregava un abonament d'uns 400 euros.

Fa uns mesos enrere ENDESA Energia va enviar personal tècnic a la majoria de les comunitats del barri de Bellvitge per revisar la potència i amb posterioritat (des del febrer) van canviar unilateralment els contractes de subministrament per augmentar la potència de 4 a 13,8 kW (si estàs per sota de 10 kW et pots acollir a la tarifa d'últim recurs), van cobrar 433 € per drets d'enganxament i d'escomesa quan no han fet cap modificació tècnica per incrementar la potència i estan enviant factures al voltant d'un 20% més altes sobre consums estimats.

El 22 de març l'AV va enviar al DG d'ENDESA Catalunya, Sr. Rovira, i a la Directora d'Atenció al Client d'ENDESA unes cartes en què els informaven i demanaven que:

• Els contractes es feien sense que les comunitats afectades tinguessin cap informació prèvia, sense consentiment ni signatura d'acceptació.
• Segons el Reial Decret que ho regula, la facturació després d'aquests nous contractes no hauria d'incloure els drets d'enganxament i d'escomesa
• La potència nova de 13,8 KW és exagerada i les instal•lacions no estan preparades
• Que empreses autoritzades per la Gene ja revisen periòdicament els equips i instal•lacions de les comunitats
• Que s'anul•lessin els contractes i la facturació
• Que la facturació mensual de consum de les comunitats afectades es fes segons potència anterior
• Que paressin la revisió abusiva de contractes a altres comunitats del barri

El 29 de maig Esquerra de l’Hospitalet es va reunir amb l’AV de Bellvitge, amb l’assistència d’Anna Simó i d’Eduard Suàrez, En el termini d'una setmana des del Grup Parlamentari d’Esquerra es van iniciar les gestions amb ENDESA per resoldre aquesta situació. Les gestions realitzades per Esquerra han tingut els seus fruits ja que ha aconseguit que ENDESA Catalunya rectifiqui i aturi la tarificació excessiva que Endesa havia carregat a veïns de Bellvitge, ja que Endesa de forma unilateral va canviar els contractes de la llum a les comunitats i carregava un abonament d'uns 400 euros.

Anna Simó, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra, ha destacat que “Avui mateix el DG d'ENDESA Catalunya m'ha comunicat que han fet marxa enrere i s'ha posat en contacte amb l'OMIC de l'Hospitalet i amb l'AV de Bellvitge per comunicar-los-ho, per fer les coses ben fetes i d'acord amb els veïns i veïnes.”. Finalment ha manifestat que “des d'Esquerra estem satisfets de la marxa enrere d'ENDESA i a disposició de l'AV de Bellvitge i de la resta de la ciutat per col•laborar a resoldre problemes per a moltes famílies, com hem fet en el cas de Bellvitge.”