L'Hospitalet

Parlament de Catalunya

  • Anna Simó i Castelló Portaveu d'Esquerra Diputada al Parlament de Catalunya i Portaveu del Grup Parlamentari Ex-consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya Ex-regidora a L'Hospitalet