Llançà

Totes les notícies

LLANÇÀ PRESCINDEIX DE LA NOVA COMISSARIA I DESESTIMA MESURES SOCIALS EN ELS PRESSUPOSTOS

Només una de les al·legacions a les ordenances fiscals, presentades pels republicans, queda aprovada definitivament.   El passat dilluns es va aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2019, amb els únics vots favorables de l’equip de govern. Un pressupost que el grup d’ERC ja ha anunciat que hi presentarà esmenes, davant el desacord en molts punts i el fet que una vegada més el govern no hagi comptat per res amb l’oposició per a la seva elaboració i/o negociació prèvia.   Pel que fa a les ordenances, els republicans celebren que s’hagi tornat a aprovar l’al·legació que preveia desenvolupar i l’aplicar un reglament de pisos buits per imposar un gravamen del 50% sobre aquests. El portaveu republicà, Guillem Cusí, manifestava que “anem un any tard, aquesta al·legació ja es va aprovar l’any passat i amb un any no han tingut la voluntat ni de redactar el reglament. És urgent penalitzar els pisos buits propietat majoritàriament de grans tenidors com CaixaBank, Bankia, BBVA o altres entitats bancàries si aquests no s’avenen a negociar per a un us social”.   Tanmateix, les bonificacions a l’IBI a les famílies monoparentals o amb rentes baixes, per equiparar-se amb els mateixos drets a les famílies nombroses, que sí que contempla la normativa, varen quedar “en estudi” després d’haver-se refusat l’exercici anterior.   ERC també va sol·licitar la modificació o creació de dues noves ordenances en quan a la recollida d’escombraries i la fracció orgànica i una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, “davant el gran desgavell que pateix Llançà en aquests dos àmbits, s’ha de regularitzar d’immediat”. Però aquestes dues també varen quedar desestimades.     Per altre banda en el Ple, es va tornar aprovar amb els vots contraris de l’oposició, una nova modificació de crèdit amb caràcter d’urgència. Cusí manifestava “tot govern degut a necessitats o urgències apliquen aquest mecanisme, però en aquesta ocasió denota altre vegada la greu inoperància del govern quan a la gestió i una improvisació total.

Llançà aprova inicialment els comptes per a l’any vinent

ERC ha anunciat que presentarà esmenes als comptes en considerar que el govern «no ha comptat amb l’oposició per la seva elaboració i negociació prèvia»   Amb els vots de l’equip de govern del PDeCAT, el darrer Ple de Llançà va aprovar inicialment els pressupostos per al 2019. ERC ha anunciat que presentarà esmenes als comptes en considerar que el govern «no ha comptat amb l’oposició per la seva elaboració i negociació prèvia». Pel que fa a les ordenances, els republicans celebren que s’hagi tornat a aprovar l’al·legació que preveia desenvolupar i aplicar un reglament de pisos buits per imposar un gravamen del 50% sobre aquests. El portaveu republicà, Guillem Cusí, va manifestar que «anem un any tard […]. És urgent penalitzar els pisos buits propietat majoritàriament de grans tenidors com CaixaBank, Bankia, BBVA o altres entitats bancàries si aquests no s’avenen a negociar per a un ús social». D’altra banda, va quedar en estudi la mesura sobre bonificacions a famílies monoparentals o amb rendes baixes per equiparar-se a famílies nombroses. ERC també va demanar la modificació o la creació de dues noves ordenances, una referent a la recollida d’escombraries i a la fracció orgànica i una altra reguladora de l’ocupació a la via pública. Aquestes dues propostes van quedar desestimades. L’oposició va rebutjar una modificació de crèdit, que es va acabar aprovant. Per ERC, aquesta modificació «va en detriment d’inversions ja pressupostades per fer obra nova i tallar la cinta abans de les eleccions». Per Redacció Hora Nova - 11 desembre, 2018  

Plànol de l'àmbit d'actuació del PMU-2 ROSES

Esquerra Republicana de Llançà presenta al·legacions a la modificació del PGOU

La modificació del PGOU en el Sector Roses 2 (Urbanització Fener), preveu 40 cases just davant el camí de ronda i tocant amb el Parc Natural del Cap de Creus Esquerra Republicana de Llançà a presentat cinc al·legacions a la modificació puntual, per tal de rectificar la situació actual, que no es altre que pretendre legalitzar una actuació urbanística sota una presumpte falsa figura de sol urbà. Segons el republicans aquest sector està afectat per la Llei 6/1988, degut que està declarat com a terreny forestal. Tanmateix, més del 50% de l’àmbit d’actuació està afectat també pel Decret Legislatiu 1/2010 que no permet la construcció de vivendes en pendents superiors al 20%. El portaveu d’Esquerra, Guillem Cusí, afirma que “es pretén construir en una zona afectada per un rec, el Rec d’en Feliu, per tant s’hauria d’haver sol·licitat prèviament a l’ACA un estudi d’espais fluvials i d’inundabilitat per conèixer l’afectació però també per estudiar l’impacte urbanístic sobre el rec i voltants". Tanmateix el republicans, en les seves al·legacions insten al propi ajuntament a realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada per l’àmbit d’actuació, però també per que estan obligats  d’acord amb les prescripcions del Decret 344/2006. I alhora, que el propi estudi contempli l’avaluació de la mobilitat de tot el PGOU. “Instem també al conseller de Territori, Damià Calvet, a modificar el Pla Director Urbanísitc del Sistema Costaner o a aprovar altres figures jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sòl urbanitzable que no ha estat desenvolupat.” Per altre banda, el portaveu Guillem Cusí manifesta que “no és del nostra agrat que es pugui permetre la construcció de noves urbanitzacions com aquesta i menys tenint un gran parc d’habitatges buits, en mans dels bancs, com te Llançà”. Les al·legacions presentades pels republicans i el fet d’instar a la Generalitat a modificar el Pla Director Urbanístic no és casual.

ERC reclama una rebaixa més contundent de l’IBI i la creació de noves ordenances

Davant de l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per el 2019, que no pateixen variacions substancials, ERC es va abstenir per poder presentar al·legacions, per introduir nous supòsits i la petició de la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI del 0’635% actual al 0’62%. En aquest sentit, els republicans han sol·licitat el desenvolupament i l’aplicació del reglament de pisos buits per aplicar un gravamen del 50% sobre aquests, bonificacions a l’IBI a les famílies monoparentals i amb rentes baixes “per equiparar amb els mateixos drets a les famílies nombroses en quan a bonificacions, que sí que contempla la normativa”. Tanmateix, el portaveu d’ERC, Guillem Cusí, reclama la modificació o creació de dues noves ordenances en quan a la recollida d’escombraries i la fracció orgànica i una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, “davant el gran desgavell que pateix Llançà en aquests dos àmbits, s’ha de regularitzar d’immediat”. Per altre banda en el Ple passat, es va aprovar amb els vots contraris de l’oposició, una modificació de crèdit amb caràcter d’urgència. Cusí manifestava “tot govern degut a necessitats o urgències que puguin sorgir apliquen aquest mecanisme, però en aquesta ocasió denota altre vegada la greu inoperància del govern quan a la gestió de despeses corrents, com la reparació d’uns aires condicionats, que han de suposar la baixa d’aplicacions pressupostàries, el detriment d’inversions per que no poden fer front a imports ínfims”.   Arran d’una proposta del grup d’ERC, el consistori llançanenc ha creat la “Comissió per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual” però n’han deixat fora a l’oposició, fet que varen reclamar en sessió plenària els republicans que han exigit que es modifiquin les bases. També per que s’incorporin representants de l’ABS de Llançà, que tampoc constaven com a membres de la comissió.

Imatges de contenidors plens a Llançà.

ERC de Llançà critica el govern de Vila

El portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Llançà, Guillem Cusí, afirma que el poble no està net i ho atribueix a la mala gestió del govern sociovergent i reclama un pla de prevenció de residus municipals i neteja viària, davant la “ineptitud demostrada”. Cusí veu “inadmissible el mal servei que pateix la població” i acusa el govern local de no ser capaç de resoldre-ho. Segons explica, el contracte amb Fomento, l’empresa que presta el servei, és inadequat i ineficaç, tot i els serveis extres facturats amb un sobre cost de milers d’euros i la pujada del 15% de la taxa als contribuents. EL PUNT AVUI Política Llançà - 12 octubre 2018 2.00 h

ESQUERRA REPUBLICANA DE LLANÇÀ DENÚNCIA LA CONTRACTACIÓ A DIT D’UNA EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL D’UN EXREGIDOR DE CIU

Els republicans també critiquen la manca de planificació en inversions i infraestructures, després d’una nova modificació de crèdit. Esquerra Republicana de Llançà denuncia que l’ajuntament hagi contractat els serveis de l’Empresa de Treball Temporal MANPOWER per a la contractació de personal eventual, dirigida per l’exregidor convergent Joan Carles Subirats. Els republicans consideren que, davant d’aquesta situació, plana l’ombra del dubte en quan a la imparcialitat per escollir les noves incorporacions. El portaveu d’Esquerra, Guillem Cusí, afirma que “hi ha moltes ETT’s a la província. Que s’hagi escollit la que dirigeix l’exregidor convergent fa arrufar el nas. I sense criticar la vàlua i els mèrits dels nous contractats, és més que sospitós que un d’aquests sigui familiar de primer grau del propi Subirats”. D’altra banda, durant el plenari celebrat aquest dilluns 30 de juliol, Esquerra va posar a sobre la taula la manca de planificació en l’apartat d’inversions. “En quan a l’àmbit municipal s’actua posant pedaços, no segueixen el seu propi pressupost ni cap criteri raonable. Prioritzen la improvització i això fa que obres noves, arranjaments o reurbanitzacions necessàries i pressupostades es demorin sine die”, explica Cusí. Els republicans també van retreure al grup socialista que no treballessin a Madrid per les inversions promeses des de fa anys. “Ara que el PSC governa a Llançà i a Madrid, podrien haver fet quelcom per introduir les esmenes que el nostre grup va presentar als pressupostos generals de l’estat, en que es preveien quatre milions d’euros per la travessia i rotonda d’accés al municipi, llargament reclamada des de fa més de 20 anys, o les obres de millora de l’estació de tren”. A preguntes del grup d’ERC, el govern va reconèixer que enguany es torna a subministrar aigua a Cavas del Castillo de Perelada (Zona Garbet – Colera), tot i que el Restaurant Garbet ja ha tancat i ara només queda la finca de la família Mateu.

Anna Giralt, Simón Calsina i Guillem Cusí durant la sessió plenaria del dilluns 4 de juny de 2018.

Ple de juny de 2018: precs i preguntes, mocions, respostes, votacions i demès...

Us adjuntem l'ordre del dia del Ple ordinari del passat 4 de juny, les mocions i els precs i preguntes que el grup d'ERC vàrem realitzar. En el document adjunt trobareu totes les respostes, rèpliques i contrarèpliques de cadascuna de les intervencions. *Tanmateix us convidem a fer-nos arribar propostes, preguntes, precs i altres per treballar-ho de cares al proper ple ordinari. ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació de l’acta anterior: Ple ordinari de data 9-4-2018 2.- Donar compte de Decret de delegació d'atribucions d'Interior. 3.- Donar compte de l'execució de les mocions des de gener de 2017. 4.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades de tresoreria i deute viu corresponent al 1r trimestre de 2018. 5.- Proposta de substitució del conveni de col.laboració de gestió cadastral . 6.- Modificació del Reglament intern de la Policia Local. 7.- Modificació puntual 20 del PGOU. 8.- Adhesió al Conveni marc per construir el centre de protecció i adopció d'animals. 9.- Moció de denúncia a la criminalització del CDR per l'estat espanyol. 10.- Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària. 11.- Moció per a la defensa de drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. 12.- Moció per a la protecció del corall vermell al litoral català. 13.- Assumptes urgents 14.- Precs i preguntes   PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE ORDINARI DE DILLUNS 4 DE JUNY DE 2018   1. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:   Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.   En base a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics, preguntem:   Per què el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Llançà està mancat de moltíssimes dades que haurien d’estar publicades, degut al seu interès públic i per obligació de la pròpia normativa?   2.

Els regidors d'ERC Llançà durant el ple del passat dilluns 4 de juny.

Esquerra Republicana de Llançà critiquen l’opacitat del nou govern en compliment de transparència

Els republicans també denúncien novament la pujada del 15% de la taxa d’escombraries. Esquerra Republicana de Llançà ha denunciat que la recollida orgànica al municipi s’hauria d’haver implementat fa sis mesos i així es va expressar durant el darrer plenari. Davant d’aquesta afirmació el regidor de serveis va admetre que no seria possible fins a finals de juny per a grans productors/industrials mentre que per la resta de ciutadans no s’implantaria fins l’últim trimestre de l’any. El portaveu d’Esquerra, Guillem Cusí, afirma que “la pujada del 15% de la taxa és injusta perquè en l’exercici 2018 pagarem tots per un servei que no es donarà en la seva integritat, per a tots i en el període que correspondria”. D’altra banda, durant el plenari Esquerra va denunciar la manca de voluntat del govern per facilitar informació i l’opacitat com, per exemple, no publicar dades d’interès al portal de la transparència, incomplint així la Llei 19/2014. “No volen donar explicacions del que fan i deixen de fer, no volen publicar les declaracions d’activitats i bens dels electes, per posar un exemple entre moltíssims. Per altre, hem sol·licitat que es redacti un codi de conducta dels alts càrrecs, tal com han fet a la diputació. Però creiem que la proposta caurà en sac trencat, per la manca de voluntat del govern”, explica Cusí.   Diverses mocions Esquerra Republicana de Llançà va presentar diverses mocions que anaven de la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals, a la defensa el model sanitari català  o a la universalització de l’atenció sanitària. Els republicans també han denunciat la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol i el portaveu dels llançanencs va manifestar que “estan vulnerant els nostres drets civils i polítics com a ciutadans. Els CDR són una plataforma d’acció política absolutament legítima i pacífica, s’està coartant la llibertat de manifestació i expressió”.