Llançà

Totes les notícies

ERC PREN LA INICIATIVA I PROPOSA UN GRAN ACORD DE CONSENS A JUNTS PER LLANÇÀ I APL

Els republicans van iniciar ahir la ronda de contactes amb les diferents formacions, que han tancat aquest mateix matí amb els socialistes, per comunicar-los la intenció d’encapçalar un gran govern sense la seva presencia.   La cerca d’un gran acord de consens i la confecció d’un govern plural, és el motiu que ha empès als republicans a encapçalar aquest projecte. La proposta consisteix en aglutinar els gairebé 1800 vots que sumen les tres formacions i que suposen més del 70% de l’electorat, vuit regidors dels onze del consistori.   Si bé, els independents d’APL han acceptat la proposta d’inici, els post convergents traslladaran aquesta a la seva militància.   El possible acord representaria els quatre anys d’alcaldia per ERC i una remodelació integral del cartipàs municipal.   El cap de llista i portaveu dels republicans Guillem Cusí, manifesta que “hem de treballar en positiu, volem oferir al poble de Llançà el govern més representatiu de la història i amb el màxim consens possible”.   Tant Junts per Llançà, com APL s’han emplaçat a trobar-se novament amb ERC per seguir negociant la proposta dels republicans.  

Acte de presentació del nostre alcaldable Guillem Cusí

El proper 5 d'abril a les 20:45 h serem a la Plaça Major per presentar el nostre alcaldable Guillem Cusí i el nostre projecte projecte per Llançà. Amb la presencia del Senador Jordi Martí i l'ex-Conseller Josep Hueguet. Us hi esperem! #LlançàAmbAccent #MunicipisRepublicans

PERE VILA DENEGA EL PLE EXTRAORDINARI SOL·LICITAT PER L’OPOSICIÓ SOBRE LA DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL

El cap de l’oposició, Guillem Cusí, es va reunir amb el sindicat SAP-PL de la Policia Municipal per recollir les seves demandes.      Arran de la denuncia del passat mes de desembre de la Policia Municipal de Llançà en que s’alertava de greus mancances de material, de personal i a les dependències policials que suposen inseguretat i precarietat laboral per els agents, els grups de l’oposició d’ERC i APL van sol·licitar formalment un ple monogràfic per tractar la qüestió, tal i com preveu la Llei Municipal i de Règim Local, que estableix l’obligació de convocar ple extraordinari quan aquest sigui sol·licitat per, almenys, una quarta part del nombre de membres de la corporació.   La instància de ple extraordinari es va presentar per part dels republicans i el regidor d’APL el passat 31 de desembre. Segons estableix la llei, Pere Vila tenia 15 dies hàbils per convocar el ple. Però aquest dilluns, últim dia del termini, ha preferit denegar la convocatòria basant-se en subterfugis legals per no celebrar-lo “al no ser competència del Ple els assumptes inclosos a l’ordre del dia”.   Vila refusa el debat emparant-se en la llei, que disposa que és competència de l’alcalde “resoldre respecte peticions formulades per a la millora del servei”, punt en que discrepa l’oposició per que en tant que la competència sigui pròpia de l’alcalde, els fets denunciats són d’interès municipal i del propi ple.   Cusí denúncia els fets com a greus “no només són de gravetat els fets denunciats pel sindicat, sinó el fet que l’alcalde no vulgui resoldre la problemàtica mitjançant el debat. Però tant o més greu és la incompetència i inoperància del regidor d’Interior Francesc Guisset que ostenta el comandament superior de la Policia Local, i que ha menystingut la denuncia i el propi personal de la Policia. Tanmateix, Guisset va mentir en el passat ple al negar l’existència d’aquesta problemàtica, quan els fets denunciats ja existien, eren sabuts per la població i a més s’han agreujat des de que va assumir les competències d’Interior ara fa un any”.

ERC Llançà alerta del risc d'esfondrament a un carrer per esllavissada

Els veïns de 24 habitatges de Llançà podrien ser desallotjats si les esllavissades dels terrenys entre el carrer Ansel Clavé i Jacint Verdaguer van a més. ERC de Llançà ha alertat a l'Ajuntament de la situació de perill d'esfondrament en què es troben dos edificis. Una situació que afecta uns 24 immobles, així com el perill per als vianants en cas de nous ensorraments. Per això demanen actuacions immediates, segons han explicat en un comunicat. L'esfondrament de part d'aquest terreny, situat en una cota inferior al carrer, no ha estat un fet puntual. Es tracta d'una situació que s'ha repetit en aquestes últimes setmanes com a efecte dels forts episodis de pluges. Aquest és un terreny muntanyós en el que s'hi va practicar un rebaix per poder-hi adaptar una nova promoció de pisos annexa a la ja existent en el mateix carrer Jacint Verdaguer, però que porta anys desatès i sense cap actuació. Llançà ja va patir un episodi similar, a pocs metres de distància, al carrer Joanot Martorell. Els veïns d'un dels blocs de pisos varen ser desallotjats durant mesos quan el carrer es va enfonsar per segona vegada. El gener de 2006 varen patir la primera esllavissada causada per les obres d'uns edificis a l'altre banda del vial i també a un nivell inferior de la muntanya. Mentre s'intentava solucionar es va tornar a ensorrar. Guillem Cusí, el portaveu dels republicans, denunciava que "s'ha d'actuar de manera immediata, ja sigui reclamant a la propietat o al promotor de l'obra o que el propi Ajuntament actuï subsidiàriament. No es poden tornar a repetir les imatges de fa 12 anys de l'ensorrament del carrer de l'antic Hotel Maria Teresa. L'Ajuntament ha de posar per davant la seguretat dels veïns i actuar urgentment i amb contundència". EMPORDA.INFO - 12.12.2018 - 19:21

LLANÇÀ PRESCINDEIX DE LA NOVA COMISSARIA I DESESTIMA MESURES SOCIALS EN ELS PRESSUPOSTOS

Només una de les al·legacions a les ordenances fiscals, presentades pels republicans, queda aprovada definitivament.   El passat dilluns es va aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2019, amb els únics vots favorables de l’equip de govern. Un pressupost que el grup d’ERC ja ha anunciat que hi presentarà esmenes, davant el desacord en molts punts i el fet que una vegada més el govern no hagi comptat per res amb l’oposició per a la seva elaboració i/o negociació prèvia.   Pel que fa a les ordenances, els republicans celebren que s’hagi tornat a aprovar l’al·legació que preveia desenvolupar i l’aplicar un reglament de pisos buits per imposar un gravamen del 50% sobre aquests. El portaveu republicà, Guillem Cusí, manifestava que “anem un any tard, aquesta al·legació ja es va aprovar l’any passat i amb un any no han tingut la voluntat ni de redactar el reglament. És urgent penalitzar els pisos buits propietat majoritàriament de grans tenidors com CaixaBank, Bankia, BBVA o altres entitats bancàries si aquests no s’avenen a negociar per a un us social”.   Tanmateix, les bonificacions a l’IBI a les famílies monoparentals o amb rentes baixes, per equiparar-se amb els mateixos drets a les famílies nombroses, que sí que contempla la normativa, varen quedar “en estudi” després d’haver-se refusat l’exercici anterior.   ERC també va sol·licitar la modificació o creació de dues noves ordenances en quan a la recollida d’escombraries i la fracció orgànica i una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, “davant el gran desgavell que pateix Llançà en aquests dos àmbits, s’ha de regularitzar d’immediat”. Però aquestes dues també varen quedar desestimades.     Per altre banda en el Ple, es va tornar aprovar amb els vots contraris de l’oposició, una nova modificació de crèdit amb caràcter d’urgència. Cusí manifestava “tot govern degut a necessitats o urgències apliquen aquest mecanisme, però en aquesta ocasió denota altre vegada la greu inoperància del govern quan a la gestió i una improvisació total.

Llançà aprova inicialment els comptes per a l’any vinent

ERC ha anunciat que presentarà esmenes als comptes en considerar que el govern «no ha comptat amb l’oposició per la seva elaboració i negociació prèvia»   Amb els vots de l’equip de govern del PDeCAT, el darrer Ple de Llançà va aprovar inicialment els pressupostos per al 2019. ERC ha anunciat que presentarà esmenes als comptes en considerar que el govern «no ha comptat amb l’oposició per la seva elaboració i negociació prèvia». Pel que fa a les ordenances, els republicans celebren que s’hagi tornat a aprovar l’al·legació que preveia desenvolupar i aplicar un reglament de pisos buits per imposar un gravamen del 50% sobre aquests. El portaveu republicà, Guillem Cusí, va manifestar que «anem un any tard […]. És urgent penalitzar els pisos buits propietat majoritàriament de grans tenidors com CaixaBank, Bankia, BBVA o altres entitats bancàries si aquests no s’avenen a negociar per a un ús social». D’altra banda, va quedar en estudi la mesura sobre bonificacions a famílies monoparentals o amb rendes baixes per equiparar-se a famílies nombroses. ERC també va demanar la modificació o la creació de dues noves ordenances, una referent a la recollida d’escombraries i a la fracció orgànica i una altra reguladora de l’ocupació a la via pública. Aquestes dues propostes van quedar desestimades. L’oposició va rebutjar una modificació de crèdit, que es va acabar aprovant. Per ERC, aquesta modificació «va en detriment d’inversions ja pressupostades per fer obra nova i tallar la cinta abans de les eleccions». Per Redacció Hora Nova - 11 desembre, 2018  

Plànol de l'àmbit d'actuació del PMU-2 ROSES

Esquerra Republicana de Llançà presenta al·legacions a la modificació del PGOU

La modificació del PGOU en el Sector Roses 2 (Urbanització Fener), preveu 40 cases just davant el camí de ronda i tocant amb el Parc Natural del Cap de Creus Esquerra Republicana de Llançà a presentat cinc al·legacions a la modificació puntual, per tal de rectificar la situació actual, que no es altre que pretendre legalitzar una actuació urbanística sota una presumpte falsa figura de sol urbà. Segons el republicans aquest sector està afectat per la Llei 6/1988, degut que està declarat com a terreny forestal. Tanmateix, més del 50% de l’àmbit d’actuació està afectat també pel Decret Legislatiu 1/2010 que no permet la construcció de vivendes en pendents superiors al 20%. El portaveu d’Esquerra, Guillem Cusí, afirma que “es pretén construir en una zona afectada per un rec, el Rec d’en Feliu, per tant s’hauria d’haver sol·licitat prèviament a l’ACA un estudi d’espais fluvials i d’inundabilitat per conèixer l’afectació però també per estudiar l’impacte urbanístic sobre el rec i voltants". Tanmateix el republicans, en les seves al·legacions insten al propi ajuntament a realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada per l’àmbit d’actuació, però també per que estan obligats  d’acord amb les prescripcions del Decret 344/2006. I alhora, que el propi estudi contempli l’avaluació de la mobilitat de tot el PGOU. “Instem també al conseller de Territori, Damià Calvet, a modificar el Pla Director Urbanísitc del Sistema Costaner o a aprovar altres figures jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sòl urbanitzable que no ha estat desenvolupat.” Per altre banda, el portaveu Guillem Cusí manifesta que “no és del nostra agrat que es pugui permetre la construcció de noves urbanitzacions com aquesta i menys tenint un gran parc d’habitatges buits, en mans dels bancs, com te Llançà”. Les al·legacions presentades pels republicans i el fet d’instar a la Generalitat a modificar el Pla Director Urbanístic no és casual.