Llançà

Notícia

Ple de juny de 2018: precs i preguntes, mocions, respostes, votacions i demès...

Anna Giralt, Simón Calsina i Guillem Cusí durant la sessió plenaria del dilluns 4 de juny de 2018.
Anna Giralt, Simón Calsina i Guillem Cusí durant la sessió plenaria del dilluns 4 de juny de 2018.
Us adjuntem l'ordre del dia del Ple ordinari del passat 4 de juny, les mocions i els precs i preguntes que el grup d'ERC vàrem realitzar.

En el document adjunt trobareu totes les respostes, rèpliques i contrarèpliques de cadascuna de les intervencions.

*Tanmateix us convidem a fer-nos arribar propostes, preguntes, precs i altres per treballar-ho de cares al proper ple ordinari.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta anterior: Ple ordinari de data 9-4-2018
2.- Donar compte de Decret de delegació d'atribucions d'Interior.
3.- Donar compte de l'execució de les mocions des de gener de 2017.
4.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades de tresoreria i deute viu corresponent al 1r trimestre de 2018.
5.- Proposta de substitució del conveni de col.laboració de gestió cadastral .
6.- Modificació del Reglament intern de la Policia Local.
7.- Modificació puntual 20 del PGOU.
8.- Adhesió al Conveni marc per construir el centre de protecció i adopció d'animals.
9.- Moció de denúncia a la criminalització del CDR per l'estat espanyol.
10.- Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.
11.- Moció per a la defensa de drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.
12.- Moció per a la protecció del corall vermell al litoral català.
13.- Assumptes urgents
14.- Precs i preguntes


 
PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE ORDINARI DE DILLUNS 4 DE JUNY DE 2018
 
1. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
En base a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics, preguntem:
 
Per què el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Llançà està mancat de moltíssimes dades que haurien d’estar publicades, degut al seu interès públic i per obligació de la pròpia normativa?
 
2. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
En el passat ple ordinari, se’ns va informar que en el transcurs del mes d’abril s’implementaria la recollida de la FORM “porta a porta” als grans productors (establiments/industrials). Per quin motiu, a data d’avui, encara no és efectiva la recollida? Aquest endarreriment també afectarà la recollida general de la FORM que pretenien per l’últim trimestre d’enguany?
 
3. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
 
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Un cop concedida la nova concessió de la drassana esportiva del Port de Llançà al Club Nàutic Llançà, preguem ens informin de l’estat d’execució de les obres de millora previstes, en que consistiran aquestes, si comportaran algun benefici per el municipi a nivell d’infraestructures i en que consistirà. Tanmateix, volem saber quins seran els tempos d’execució d’aquestes obres i com afectaran a la zona del Port. Quin és el cost de les obres i quina és la quantitat previst a obres de millora de l’entorn, en benefici municipal.

4. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
En diverses ocasions hem denunciat l’estat dels contenidors soterrats del carrer Orient. En resposta a les nostres demandes, se’ns va informar que estava previst i pressupostat la retirada d’aquests contenidors degut a la seva inoperativitat. Tenen prevista alguna solució a curt termini envers a aquesta problemàtica?

5. Pregunta que realitza el regidor Simón Calsina:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Ja fa diverses setmanes que s’han iniciat les obres de sanejament i millora del carrer Sant Toribi. Ens poden explicar en quin estat d’execució es troben aquestes obres? Quan està previst que finalitzin?
 
Tanmateix s’havien previst les obres de sanejament i millora del carrer la Mina. Per quan està previst l’inici d’aquestes?

6. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Davant la gran proliferació de pisos turístics i de la manca de regulació d’alguns d’aquests, quines accions es duen a terme per part d’aquest consistori per pal·liar aquesta problemàtica?

7. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
 
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Aquest ajuntament esta promovent una consulta popular per habilitar l’accés amb gossos a la platja. Quins criteris han utilitzat per escollir aquestes tres platges?
 
8. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Aquest consistori va concedir a Cavas del Castillo de Peralada S.A., llicència municipal per a la connexió provisional a la xarxa general de subministrament d’aigua potable de Llançà, i per un període d’un any renovable, sempre que l’interessat ho sol·licités amb dos mesos d’antelació i en justifiqués la necessitat.
 
L’autorització de connexió ho era per a l’exclusiu subministrament d’aigua potable per a ús domèstic de l’habitatge situat a Garbet, propietat de Cavas del Castillo de Peralada SA, si bé, quedava autoritzada la derivació del subministrament des d’aquest punt fins a subministrar al Restaurant Garbet.
 
Degut a l’anunciat tancament del restaurant de Garbet, s’ha renovat o es te previst renovar l’acord en els mateixos termes i condicions de l’any anterior?
 
Hi ha intenció per part dels interessats de renovar l’acord? Si és així, està justificada la necessitat?
 
9. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
El passat mes d’abril una plaga de meduses va envair moltes de les platges del municipi, com a fet poc comú, acumulant-se a milers a la sorra i vores de l’aigua. Es va sol·licitar a l’organisme pertinent si això podria esdevenir un problema de salubritat pública?
 
 
10. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
 
Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Els dies anteriors a la inauguració del nou tanatori del grup Àltima, des d’aquest consistori es va procedir mitjançant “mailing” a convidar als regidors i treballadors d’aquest ajuntament a l’acte de celebració d’inauguració de les instal·lacions. Així mateix es va fer extensiva aquesta invitació a la base de dades ciutadana que posseeix aquest ajuntament per a la divulgació d’activitats pròpies.
 
Per a quin motiu i amb quins criteris s’han usat canals públics per estendre una invitació d’una empresa privada a part de la ciutadania llançanenca?
 
 
11. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
En moltes de les principals àrees de recollida de selectiva (paper, cartró i vidre) hem detectat una gran manca de periodicitat en la recollida d’aquesta, a igual manera que una greu proliferació d’un mal ús per part d’alguns usuaris.
 
Ha elaborat algun pla de xoc aquest ajuntament per pal·liar aquest desgavell?
 
12. Pregunta que realitza el Regidor Simón Calsina:
 
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
En els dos últims pressupostos municipals es va preveure i projectar una passera per a vianants paral·lela al pont que creua la riera a la cruïlla de la N-260. En època estival és quan hi ha més trànsit de vianants, però també de vehicles en aquella zona. Per quan està prevista la instal·lació de la passera?
 
 
 
13. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
 
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Ara farà un any El Departament de Territori i Sostenibilitat anunciava que reprendria els treballs de redacció del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus. Preguem ens expliquin  quines novetats hi ha al respecte.
 
14. Prec que realitza el regidor Simón Calsina:
 
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Fa setmanes es varen iniciar les obres d’arranjament del passadís del carrer Rafael Estela a l’aparcament Dolors Falcó. Preguem ens informin del motiu pel qual s’han parat aquestes obres i quan es pretén emprendre-les de nou i finalitzar-les.
 
15. Prec que realitza el regidor Simón Calsina:
 
Prec per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Temps enrere es va realitzar una acció de sanejament i col·locació de mesures de seguretat a l’estructura de l’avinguda mestral número 6, degut a l’estat de deteriorament d’aquesta, els despreniments que hi havia hagut i el conseqüent perill que comportava. Hem pogut constatar que els elements de protecció estan malmesos, fet que provoca que hagin perdut la seva funció de protecció. A això s’ha de sumar el continuo deteriorament de la infraestructura. Preguem ens informin si s’ha previst alguna acció o realitzar algun tipus de reclamació a la propietat per que actuï per esmenar aquestes deficiències i garantir la seguretat.