Llançà

Documents

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC-ULL i ICV AL PLE DEL MES DE FEBRER DE MILLORA DEL CENTRE DE DIA
Atès que el centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.
Atès que els objectius dels serveis d'acolliment diürn per a les persones grans, són els següents
- Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció de les persones.
- Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social.
- Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.
- Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.
 
Atès que el nostre Centre de Dia a dia d’avui no té cap sortida exterior perquè els  nostres grans puguin gaudir de l’aire lliure i pur, aprofitar les estones de sol tant necessàries  i poder passejar  sense haver d’estar pendents del trànsit i pujar i baixar les voreres tant estretes i dificultoses per la seva mobilitat
 
Atès que hi ha un conveni de l’Ajuntament  amb els propietaris del solar que hi ha a continuació del centre de dia.
 
Atès que la inversió d'adequació del solar en zona enjardinada i la corresponent sortida del centre de dia a la zona no hauria de suposar una despesa excessiva.
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposem al Ple el següent:
 
ACORD
Iniciar converses amb els propietaris del solar de forma immediata  per tal d’arribar amb un acord per poder adequar el solar en zona ajardinada i la sortida corresponent del centre de dia.
 
 
 
 
 
 
 
 
A Llançà, 31 de gener de 2014