Llançà

Documents

MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials,  publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:

"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.

Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada ''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.

Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.

Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres, recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per construir la República.

Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
 
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Llançà proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer.· L’Ajuntament de Llançà considera una forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.

Segon.· L’Ajuntament de Llançà denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans.

Tercer.· L’Ajuntament de Llançà denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.

Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.