Llançà

Documents

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.
  
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Llançà proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes  perquè volem ser lliures no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere,  que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.