Llançà

Documents

AL•LEGACIONS A LES OOFF DE L'AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2018
Llegeix
AL•LEGACIONS AL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2017
Llegeix
Esmenes al nou REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) de l’Ajuntament de Llançà
Llegeix
Al·legacions Projecte d’obres camp de futbol de gespa artificial
Llegeix