Llançà

Ajuntament

MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Llegeix
MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PALIAR LA POBRESA ENERGÈTICA
Llegeix
MOCIÓ PER CELEBRAR UN PROCÉS PARTICIPATIU A L’HORA DE DECIDIR PROJECTES D’ESPECIAL IMPACTE AL MUNICIPI
Llegeix
Esmenes al nou REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) de l’Ajuntament de Llançà
Llegeix
Al·legacions Projecte d’obres camp de futbol de gespa artificial
Llegeix
Moció per a la Priorització de les Inversions i la participació ciutadana
Llegeix
Al·legacions a les Ordenances Fiscals 2015
Llegeix
L’ANC Mar d’Amunt i els grups municipals d’Unió Llançanenca (ERC) i ICV de Llançà, presenten la moció següent:
Llegeix
MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES DESOCUPATS DEL MUNICIPI DE LLANÇÀ
Llegeix
MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT, DELS SEUS COMPTES MUNICIPALS I CÀRRECS PÚBLICS
Llegeix