Llançà

Ajuntament

MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ , PER LA TRANSPARÈNCIA I LA REGENERACIÓ POLÍTICA
Estem vivint uns moments de crisi econòmica que està fent estralls en la vida de moltes persones i també en l'Estat del Benestar i a això s'hi afegeix un degoteig constant de casos de corrupció política comprovada i casos de presumpte corrupció política com el cas Pallerols, el cas Palau, el cas Pretoria, el cas Mercuri o el cas Bárcenas.
Tots aquests casos no fan més que augmentar el descrèdit de la ciutadania cap a la política, malgrat que en la política hi hagi una majoria de persones que s’hi dediquen per vocació, treballant pel bé de tota la ciutadania. No tots els partits ni tots els polítics som iguals i hem de fer tot el possible i més per tornar el crèdit que la democràcia i la nostra societat es mereix.
El baròmetre de la corrupció fet públic el passat mes de desembre per l'Oficina Antifrau de Catalunya conclou que 9 de cada 10 ciutadans i ciutadanes de Catalunya consideren que la corrupció es un problema molt greu i que està molt o bastant estesa entre els partits polítics i 6 de cada 10 persones enquestades estan convençudes que les accions delictives han anat en augment en els últims anys. Aquest mateix baròmetre informa que el 79,3 per cent de la ciutadania qualifica de poc o gens honestos als representants públics, el 83,9 per cent tenen la percepció que els partits polítics tenen poc o cap interès en lluitar contra la corrupció i el 88,9 per cent creu que tots els partits polítics tenen un finançament irregular.
Durant molts anys diferents formacions polítiques han intentat proposar mesures i organisme de control per a evitar la mala praxi en  la política i eradicar-la. Malauradament això no ha estat suficient.
El dany s’ha produït i s’està produint a nivell global, tacant totes les institucions i totes les persones, fins i tot aquella immensa majoria d’alcaldes, regidors o parlamentaris que sempre han actuat amb correcció , transparència i dignitat i han traslladat aquesta manera de ser a les institucions públiques a les quals es dediquen.
El llast que suposa la mala imatge de la corrupció cau sobre les institucions i les persones que sempre han estat honestes en la cosa pública i aquesta és una injustícia que hem de resoldre i eradicar.
Val retornar el prestigi a les institucions públiques i a les persones que s’hi dediquen. Per tots aquests motius proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
1.- Reivindiquem l’honestedat que desenvolupem els càrrecs electes locals en les nostres funcions públiques i demanem que aquesta arribi a tota la població.
2.- Rebutgem les males praxis en la cosa pública, exigim fórmules de transparència i posar en marxa totes les actuacions que calguin per a retornar la bona imatge de les institucions davant la ciutadania.
3.- Exigim a tots els partits polítics de les institucions d’àmbit superior al municipal que es posin d’acord en proposar i aprovar amb la major urgència, tots els mecanismes legals que siguin necessaris per a evitar la corrupció en les institucions, impulsar la seva transparència i regenerar la imatge i la condició de la cosa pública.
4.- Donar trasllat d’aquest acord a totes les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles.