Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER UN PAÍS LLIURE DE RETALLADES
La crisi que patim des de fa 4 anys ha evidenciat amb cruesa les nostres limitacions com a país al no poder disposar ni dels impostos, ni dels recursos i les eines necessàries per fer polítiques decidides i eficients per lluitar contra l’atur i la crisi, i atendre les necessitats bàsiques de l’estat del benestar dels ciutadans de Catalunya.
 
Cada dia que passa els catalans vivim pitjor i, sobretot, molt pitjor del que el nostre esforç i el nostre treball ens permetria. Com a conseqüència la societat catalana, el nostre teixit productiu, els emprenedors i les classes treballadores veuen minvades les seves oportunitats i, en molts casos, la seva supervivència.
 
Les finances de la Generalitat es troben al llindar del col·lapse fruït de l’asfíxia financera de l’Estat, que és qui ingressa el 95% dels impostos dels catalans, i només proveeix la liquiditat en comptagotes, que amenaça la tresoreria de les arques públiques catalanes, i posa en perill les prestacions més elementals de l’estat del benestar.
 
L’asfíxia econòmica de l’Estat a Catalunya s’evidencia a partir del fet que amb els impostos que paguem els catalans en IRPF, Societats i IVA generem un total de 32.000 M d’€ any, mentre tan sols podem disposar d’una tresoreria que arriba als 18.000 M d’€.
 
Els diners que ens envia l’Estat no permeten avui afrontar tots els pagaments necessaris en forma de nòmines als treballadors públics, proveïdors, transferències corrents, inversions i concerts educatius i sanitaris, dels quals en depèn el funcionament de les nostres escoles, hospitals, farmàcies, entitats del tercer sector, i tantes empreses i serveis que atenen els ciutadans en nom de la Generalitat..
 
Catalunya no és sobirana ja que l’Estat espanyol és el responsable de fixar el sostre de dèficit del pressupost de la Generalitat, és a dir, de l’escreix que podem gastar en relació als ingressos que disposem. Uns ingressos que són els impostos que cobra l’Estat i dels quals només n’arriba un 60%.
 
Mentre l’Estat espanyol incompleix els seus objectius de dèficit i alhora es beneficia de la flexibilització que li atorga Brussel·les, amenaça a Catalunya que si no compleix el seu objectiu no rebrà diners. Així, per al 2013 l’Estat ha imposat a la Generalitat un sostre de dèficit del 0,7% del PIB català, que equival a una transferència de 1.400M d’euros addicionals. Una quantitat insuficient que depèn d’una decisió política de l’Estat, totalment arbitrària en relació al volum de despesa i de deute que ha d’assumir la Generalitat per cobrir les necessitats de la gent.
 
Una distribució interna més justa dels sostres de dèficit que estableix Europa als Estats membres,  hauria de suposar per Catalunya un percentatge mínim equivalent al 36% de l’objectiu fixat per a l’Estat espanyol. Així, el sostre de dèficit podria ser del 2,2% si l’objectiu fos del 6,3%, tal i com apunten les actuals perspectives de relaxament del dèficit per part de la CE. Tal sostre permetria ampliar el pressupost de la Generalitat en 3.000M d’euros, reduint fortament les retallades a la mínima expressió.
 
 
Per tant, per quadrar els comptes públics en el 2013, Madrid resta impassible davant el drama social que vivim els catalans i obliga a la Generalitat a retallar el pressupost en 4.500M d’€. Una retallada de 4.500M és una quantitat que supera la suma de les retallades que va fer la Generalitat el 2011 i el 2012, de 4.000 M d’euros, i que reduiria un 14,5% el pressupost del sector públic català. És una magnitud que supera les retallades que Àngela Merkel ha imposat a Grècia el 2013 equivalents a un 11,7% del pressupost grec. Per què ni que tanquéssim les 3 principals universitats catalanes, els 6 hospitals més grans, TV3 i Catalunya Ràdio, els cossos de Bombers i Mossos d’Esquadra, encara faltarien 1.000M per retallar.
 
Tant és així que el Conseller Mas Colell ha afirmat que amb un 0,7% de dèficit (1.400M addicionals) és monstruós i literalment impossible elaborar uns pressupostos sense afectar les polítiques públiques fonamentals, perquè els catalans ja hem retallat per damunt les nostres possibilitats.
 
Davant l’intent de proposar com alternativa a les retallades nous impostos progressius dins un sistema de fiscalitat més justa que defensaven totes les forces polítiques d’esquerres en les passades eleccions, l’Estat espanyol ha suspès l’impost als bancs aprovat pel Govern català, que hauria pogut disminuir les retallades en 500M d’€.
 
Davant el nou consens a Europa de que les polítiques d’austeritat per sí soles han arribat al seu límit, i amb l’evidència que no han solucionat el problema dels dèficits, el passat dimecres 16 de gener, el ple de l’Eurocambra va aprovar l’Informe Pallone, sobre les Finances públiques en la Unió Econòmica i Monetaria 2011-2013, amb un ampli suport dels grups populars, socialistes, liberals i verds. Tal informe insta, en el seu epígraf 28 i en referència a l’Estat espanyol, que “els esforços de consolidació fiscal es reparteixin de forma justa entre les diferents administracions tenint en compte els serveis que presten”. Així, l’informe reconeix que quan una regió europea que no té sobirania fiscal, exerceix les competències pròpies de l’estat del benestar (salut, educació i serveis socials), és més difícil que pugui sanejar els seus comptes ajustant la despesa als ingressos disponibles en un context de crisi.
 
Igualment, l’epígraf núm.30 del mateix informe Pallone demana als Estats “que prioritzin mesures d’ajust dirigides a la reducció de la despesa militar i a la compra de nou armament”. Cal recordar que l’Estat dedica 47M d’€ diaris en despesa militar, de forma que en tant sols 10 dies generaria un estalvi superior a la retallada de la paga extra als treballadors públics catalans.
 
En aquest sentit, els treballadors públics catalans són un dels col·lectius que més ha patit els ajustos salarials (un 16% en 3 anys), en un context de destrucció d’ocupació que situa la taxa d’atur a Catalunya en el 24% de la població activa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, i amb la voluntat de fer reversibles les retallades anunciades per la Generalitat, i amb l’objectiu de garantir la tresoreria suficient per afrontar els pagaments, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER. Atès que Catalunya no té veu pròpia a Europa, sol·licitar del govern espanyol que en el proper Consell Europeu defensi una reorientació de la política econòmica europea que aturi les polítiques d’austeritat, de forma que permeti compatibilitzar el necessari control de les finances públiques amb polítiques actives de creació d’ocupació i d’estímul al creixement econòmic.
 
SEGON Exigir una revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit per al 2013 imposat a Catalunya  des del 0,7% fins a representar com a mínim una xifra equivalent al 35% de l’objectiu fixat a l’Estat espanyol, de forma que Catalunya pugui disposar de 3.000 M addicionals si és del 2,2%.
 
TERCER. Exigir el pagament del deute del Govern Espanyol, a través del Govern i Parlament Català, del 1.689 M en concepte de deutes en virtut de la disposició addicional 3a de l’Estatut corresponent als anys 2008, 2009 i 2010; així com dels 1.450 M del Fons de competitivitat que pertoquen a Catalunya en compliment del model de finançament autonòmic vigent.
 
QUART. Restituir les retallades a la funció pública corresponents a una paga extra de 2013, de forma automàtica, una vegada s’estableixi la revisió a l’alça de l‘objectiu de dèficit per Catalunya fins a un mínim de l‘1,7%, o es liquidin els deutes pendents de la Disposició addicional 3a i del Fons de Competitivitat referits en el punt anterior.
 
CINQUÈ. Informar al municipi i ciutadania de Llançà a través del màxim de mitjans possibles del que suposaria el retorn d’una quarta part de l’espoli fiscal de l’Estat Espanyol en relació amb les retallades.
 
SISÈ. L’Ajuntament de Llançà es posiciona en contra de les retallades imposades per l’Estat espanyol i fa costat a les entitats, plataformes, moviments socials, comitès d’empresa, hospitals i escoles del nostre municipi que estan lluitant i mobilitzant-se en contra d’aquestes retallades. Així mateix als hi farà arribar per escrit aquest acord i posicionament.
 
SETÈ. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern espanyol.