Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER A DECLARAR LA SRA. MARIA DE LOS LLANOS DE LUNA PERSONA “NON GRATA”
Motivació
 
Atès que la delegada de l'Estat a Catalunya, María de los Llanos de Luna actua com la "virreina d'una colònia".
 
Atès que manté una posició "hostil" cap al poble de Llançà al presentar recurs a l’acord de Ple d’aquest ajuntament per haver-se declarat territori català lliure i sobirà.
Atès que delegada de l'Estat a Catalunya María de los Llanos de Luna a mantingut i manté una actitud "hostil" cap al consistori, i també per haver "menyspreat de manera reiterada" els catalans.
 
Atès que "el moment històric" que viu el poble català deixa de manifest la inutilitat del seu càrrec.
Atès que la decisió que va prendre la setmana passada el Parlament, que va demanar a l'executiu espanyol que destituís Llanos de Luna del seu càrrec.
 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal de Llançà l’adopció dels següents ACORDS:
 
  1. Declarar persona non grata la delegada de l'Estat a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna al municipi de Llançà.
 
  1. Instar a la resta d’institucions catalanes; municipis, Consells Comarcals, Diputacions i la Generalitat de Catalunya a declarar persona non grata la Sra. Maria de los Llanos de Luna i demanar la seva destitució del càrrec.
 
  1. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la delegació del  Govern espanyol a Catalunya.