Llançà

Ajuntament

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC-ULL i ICV AL PLE DEL MES DE FEBRER DE MILLORA DEL CENTRE DE DIA
Llegeix
MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES DESOCUPATS DEL MUNICIPI DE LLANÇÀ
Llegeix
MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT, DELS SEUS COMPTES MUNICIPALS I CÀRRECS PÚBLICS
Llegeix
PROPOSTA PER A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS REGIDORS EN LES DELIBERACIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Llegeix
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA CONSULTA
Llegeix
MOCIÓ DE SUPORT A LA QUERELLA CONTRA L'ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT LLUÍS COMPANYS I JOVER I 47 REPRESENTANTS POLÍTICS CATALANS MÉS
Llegeix
PROPOSTA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE “TARIFA PLANA” EN EL PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS
Llegeix
MOCIÓ PER L'IMPULS DEL RECÀRREC DEL 50% DE L'IMPOST DE BÉNS INMOBLES (IBI) PER ALS HABITATGES DESOCUPATS
Llegeix
MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL
Llegeix
MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
Llegeix