Lleida

Totes les notícies


ERC reivindica un alberg per a persones temporeres

Els republicans consideren que ‘sobreocupar’ Jericó no és la solució, ja que es barregen dos perfils diferents d’usuaris, i aposten per un alberg nou de gestió municipal El grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria reivindica un alberg propi per a les persones temporeres. Els republicans creuen que ‘sobreocupar’ l’alberg de Jericó no és la millor solució a l’assistència d’aquesta gent i avisen que un excés de persones allotjades pot comportar problemes de convivència a causa per l’empitjorament de les condicions, ja que permetre la superació de l’aforament legal i utilitzar espais comuns no habilitats per dormir atempta contra la dignitat de les persones i contra la seva seguretat, per les quals ha de vetllar l’administració, més tenint en compte que no s’acostuma a posar un topall a l’augment d’aquest aforament. El grup municipal recorda cada any, en les mateixes dates, la Paeria es troba amb l’arribada massiva de persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita i critica la mala previsió de Ros per trobar una resposta a un allotjament digne per aquesta gent. En el mateix sentit, cal recordar que ERC-Avancem ja va denunciar en el Ple del mes de novembre passat l’autorització d’augmentar l’aforament, amb la posada en marxa del programa Igloo, per considerar-la una mesura inadequada i que podia produir situacions que atemptaven contra la dignitat de les persones. Carles Vega, president del grup municipal ERC-Avancem  lamenta la passivitat de l’equip de govern davant l’allau de temporers. “Si no és tractes d’una problemàtica recurrent, podríem entendre que l’equip de govern es trobés superat i obligat a autoritzar una ‘sobreocupació’ de l’alberg, però resulta que cada any ens trobem amb la mateixa situació, i la incorrecta planificació pot provocar que la gent es pugui amuntegar en llocs que no estan destinats a dormitori, repercutint finalment en problemes de convivència, d’higiene i de salut per a aquestes persones”, avisa Vega.

ERC reivindica l’elaboració d’una ordenança que reguli l’urbanisme al Centre Històric

Els republicans critiquen la inactivitat de la Fundació del Paisatge Urbà de Lleida i es pregunten què va fer el seu gerent durant la vigència del seu contracte Els grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria considera que ja n’hi ha prou d’actuacions desordenades al Centre Històric  i poc o gens respectuoses amb la idiosincràsia del barri, per això exigeix a l’equip de Govern la redacció d’una ordenança específica per a aquesta part tan emblemàtica de la ciutat. Els republicans consideren que aquest document ha d’incloure la regulació sobre la tipologia dels seus habitatges, l’embelliment de l’espai públic i privat i el manteniment de les construccions, incidint en la sostenibilitat, l’eficiència i l’adequació estètica de manera respectuosa amb les característiques pròpies del barri, a fi i efecte de protegir-lo i aconseguir la seva perdurabilitat. Malgrat que Josep Maria Baiget, portaveu d’ERC-Avancem aplaudeix la iniciativa de la Fundació de voler crear una proposta d’Ordenança del Paisatge de Lleida, demana celeritat en la seva redacció. “Tenint en compte que la feina troncal d’aquesta Fundació era la d’elaborar una proposta d’ordenança del paisatge, ja era hora que després de tots aquests anys finalment vulgui iniciar la feina per qual cosa la Fundació va ser creada”, afirma Baiget. El regidor també critica la inactivitat de la Fundació del Paisatge Urbà de Lleida durant tots aquests mesos que ha estat sense gerent, “però el què realment ens preguntem és què va fer el gerent Jesús Costa durant tot el temps en que va estar contractat per la Paeria, perquè ja fa anys que parlem de l’Ordenança del Paisatge i nosaltres només hem vist esforços destinats al Club Banyetes”. Per als republicans, en l’Ordenança del Paisatge, com a document que reguli la gestió i el gaudi del paisatge urbà de la ciutat, hi hauria d’haver un tractament específic i diferenciat del barri antic de Lleida, per això demanen que es redacti l’ordenança del Centre Històric, la qual s’incorporaria a la del Paisatge quan aquesta estigués redactada.

ERC demana que la contractació socialment responsable, ètica i transparent sigui ja una realitat

Els republicans consideren innecessària l'elaboració d’una guia municipal tenint el Codi elaborat per la Generalitat i pensen que la redacció d’aquesta guia municipal només retardarà la implementació del mateix El grup municipal ERC-Avancem a la Paeria demanarà a la Comissió informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones que s'apliqui a partir de la seva aprovació en Ple el Codi per a la contractació pública socialment responsable. Segons els republicans l'aplicació d'aquest codi fa innecessària l'elaboració de cap guia pròpia de l'Ajuntament, donat que és prou amplia i dóna tota la cobertura necessària. Núria Marín, regidora d’ERC-Avancem a la paeria recorda que aquest codi homogeneïtza els continguts existents i facilita als poders adjudicadors i al sector públic que en depèn el compliment de l’objectiu d’una contractació́ socialment responsable, ètica i transparent. “Ens proporciona una eina eficient per desenvolupar polítiques públiques des de la contractació mitjançant la inclusió de clàusules socials als contractes”, apunta Marín. La republicana recorda que l'aplicació del codi proporciona l'oportunitat de donar ple compliment a l'acord de Ple de 25 de novembre passat quedant només pendent l'adequació de les actuals clàusules incloses en la contractació municipal. “Creiem innecessària l'elaboració d'una guia pròpia, donat que el codi ja ens dóna les pautes per a la seva aplicació”, afirma la regidora. Marín ha fet aquestes declaracions arran de la proposta de creació d’una Guia de contractació responsable municipal, portada a votació demà a la Comissió informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones.

Recollida selectiva

ERC considera insuficients les mesures proposades per a la recollida selectiva de les escombraries

Els republicans creuen que el sistema formulat per la Paeria no complirà amb els objectius d’augmentar la recollida selectiva fins al 60 per cent El grup municipal d’ERC-Avancem considera insuficient el sistema de recollida selectiva de les escombraries proposat avui en Comissió Extraordinària a la Paeria. Els republicans no creuen que aquest sistema serveixi per reduir en gran quantitat els residus que van a l’abocador i creuen que tot i que és un pas més cap a la recollida Porta a Porta (PAP), encara falta molt per assolir plenament aquest sistema.   Josep maria Baiget, portaveu d’ERC a la Paeria, recorda que els republicans ja van presentar una moció el desembre passat per implantar el PAP a Lleida. “En aquell moment la moció no va prosperar i avui se’ns presenta un sistema de recollida selectiva, el qual el govern de la Paeria en diu PAP, però que s’acosta més al model que tenim ara de contenidors que al PAP i el qual pensem no servirà per arribar als objectius establerts d’augmentar la recollida selectiva fins al 60 per cent”, apunta el regidor.   Baiget pensa que la proposta d’avui de Ros desvirtua el sistema de recollida PAP i recorda a l’ajuntament que aprofitant l’aplicació d’aquestes noves mesures de recollida d’escombraries, seria el moment també de recuperar el servei i gestionar-lo directament des del consistori.

ERC denuncia l’incompliment del Pla Operatiu de l’Horta

Els republicans exigeixen a l’equip de Govern que respecti els terminis de finalització del cronograma i eviti més retards, ja que de les 38 actuacions previstes, només han donat compliment a una. El grup d’ERC-Avancem a la Paeria denuncia l’incompliment de les mesures incloses en el Pla Operatiu de l’Horta. Els republicans avisen que de les 38 actuacions previstes pel govern, a mitja legislatura, només se n’ha finalitzat una, i exigeixen a Ros puntualitat en el terminis de finalització i el total compliment del cronograma. Josep Maria Baiget, portaveu dels republicans a la Paeria, lamenta aquesta parsimònia per part de l’equip de Govern en executar les mesures preses en el Pla Operatiu de l’Horta i reclama major celeritat en el seu compliment. “El Pla d’Usos de l’Horta, mesura proposada per ERC i clau per dinamitzar i millorar la qualitat de vida i convivència a l’Horta, hauria d’estar finalitzat ja, i ens trobem que encara estem en el període de diagnosi de les propostes. El mateix passa amb l’inventari dels camins municipals i la seva titularitat, els quals a data d’avui, ni el mateix equip de govern no sap quins camins són de titularitat seva. També avisem a Ros que en ple segle XXI encara hi ha 49 habitatges que no disposen d’aigua potable”, apunta Baiget. El regidor recorda que el cronograma i les mesures del Pla operatiu de l’horta les ha proposat el mateix equip de govern “Per tant només estem demanant que compleixin amb els objectius que ells mateixos van prendre en els terminis que també ells es van comprometre”, diu Baiget. El republicà recorda que els veïns de l’Horta encara estan a la cua pel que fa a serveis municipals “per això és tan important que es compleixin tots els acords, per poder garantir el futur d'aquest espai indispensable per a l’equilibri de la ciutat, alhora que és un potent complement a l’economia i sostenibilitat de la zona”, finalitza Baiget

Els regidors d'ERC-Avancem registrant les al·legacions a Lleida

ERC presenta al·legacions per aturar el projecte del Parc de les Arts

Els republicans han registrat avui un escrit a fi de paralitzar el procediment d’adjudicació del contracte sobre l’explotació del solar del carrer Alcalde Pujol  El grup d’ERC-Avancem a la Paeria ha registrat avui al·legacions al projecte del Parc de les Arts a fi que aquestes siguin estimades i serveixin per paralitzar el procediment d’adjudicació del contracte. Els republicans recorden que el veïnat està en desacord a cedir el solar en règim de concessió per la seua explotació a lucre de tercers, i consideren que haurien de ser els mateixos veïns els qui decideixin els usos que ha de tenir el solar i les actuacions urbanístiques i constructives que caldria practicar-hi. Carles Vega, president del grup municipal ERC-AVANCEM, lamenta aquesta forma d’actuar d’Àngel Ros, el qual fa prevaler els interessos econòmics per damunt de les necessitats reals dels veïns. El republicà recorda que els terrenys objecte de cessió es troben afectats a la realització d’equipaments públics d’interès general, en canvi, el contracte planteja la cessió de terreny per a la construcció d’un equipament purament privat en el qual l’Ajuntament no conservarà cap potestat per a regular ni l’accés ni les tarifes. “Malgrat que es tracti d’un ‘equipament comunitari’ entenem que la naturalesa privada de l’explotació, sense cap regulació de l’Ajuntament, fa que aquest perdi el caràcter d’equipament públic d’interès general al qual es troba afectat el terreny”, apunta el regidor. Vega també tem que la concessió d’aquest contracte no respecti el principi de lliure competència. “Els antecedents de la Comissió de treball per al desenvolupament del Parc de les Arts comptava amb l’assistència activa de representants de la Fundació Sorigué, comportant que aquesta entitat tingui un coneixement molt detallat del projecte. Aquest coneixement acumulat comportarà un clar avantatge en el supòsit que alguna empresa vinculada a la Fundació Sorigué acabi optant al contracte, desvirtuant el principi de lliure competència que ha de caracteritzar tota contractació pública”assenyala Vega.

REGIDORS ERC

ERC Lamenta la constant negativa de Ros de construir un alberg de gestió pública

El Ple amb els vots en contra del PSC i PP tomba la moció presentada pels republicans en la què es demanava la construcció d’un alberg de gestió pública situat fora del Centre Històric El grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria lamenta que no prosperés la seva moció per a la creació d’un alberg municipal de gestió pública, la qual ha tingut els vots en contra del PSC i PP. Els republicans recorden que l’Ajuntament de Lleida no disposa de cap equipament que faci funcions d’alberg municipal des que va tancar el de la Panera l’any 2005, i lamenta que les persones adultes en situació d'exclusió social només depenguin de la Fundació Jericó, la qual presta el servei en un local aliè a la Paeria. Nuria Marín, regidora d’ERC a la Paeria, també ha defensat que aquest alberg s’ubiqués en una zona de la ciutat fora del Centre Històric, “per  tal repartir entre tots els barris l’esforç a la contribució i a la cohesió social” i recorda que l’anunci que la Paeria està negociant la compra l’edifici de l’antiga Residència  d’estudiants Pare Coll, situada al carrer de la Palma, per a ubicar-hi el futur alberg ha creat malestar entre veïns i comerciants de la zona, que es queixen que el Centre Històric ja compleix sobradament amb la seua contribució a la cohesió social de Lleida. IBI En Col·legis concertats D’altra banda Josep Maria Baiget, portaveu d’ERC a la Paeria, ha preguntat sobre l’exempció d’IBI als edificis del Pàrquing i Poliesportiu del col·legi Episcopal. Després que quedés demostrat que estava mal redactat el Decret d’Alcaldia el qual eximia al col·legi del pagament d’aquest impost,  l’equip de Govern s’ha compromès a revisar que no es cometi cap irregularitat en l’exempció atorgada al Poliesportiu, la qual seria viable sempre i quan aquest edifici no generi ingressos econòmics per als seus propietaris. El regidor també ha felicitat a l’associació de ‘En Bici per Lleida’ per haver presentat una moció  per millorar la mobilitat en bicicleta per la ciutat, la qual ha estat aprovada per unanimitat.

Pàrquing Episcopal

ERC preguntarà a Ros sobre les exempcions de l’IBI a col·legis concertats de Lleida

Els republicans volen saber des de quan s’està beneficiant el Col·legi Episcopal de l’exempció del pagament d’aquest impost pel pàrquing i el poliesportiu i també si hi ha altres col·legis concertats i edificis de culte destinats a usos lucratius que tampoc paguen aquest impost El grup municipal d’ERC-Avancem preguntarà a Ros al Ple d’aquest divendres a la Paeria des de quan el Col·legi Episcopal s’està beneficiant de l’exempció del pagament de l’impost de l’IBI per dos edificis els usos dels quals són diferents als docents, tal com va denunciar el passat dimecres el cap d’aquest grup a la Paeria, Carles Vega. Els republicans recorden que, en virtut de les Ordenances Fiscals vigents a Lleida per a 2017, que només poden gaudir de l’exempció d’aquest impost els edificis dels centres concertats destinats a usos educatius, circumstància que no es dóna en dos de les quatre referències cadastrals d’aquest centre a les quals Ros deslliura del pagament, que no figuren al cadastre amb usos docents. Recorden que un dels immobles figura amb usos esportius i l’altre, com a estacionament, i en aquest darrer cas traient-ne un rendiment econòmic, ja que s’hi lloguen places d’aparcament. Josep Maria Baiget, portaveu dels republicans a l’Ajuntament de Lleida, també preguntarà quants diners ha deixat d’ingressar el consistori per aquest concepte i si hi ha altres col·legis concertats i entitats amb edificis que, malgrat estar destinats al lucre dels seus propietaris, també es beneficien d’aquesta exempció. L’edil d’Esquerra avisa que “recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha prohibit l’exempció d’impostos municipals a un col·legi concertat de Getafe per una situació similar, per tant  seria aconsellable que l’alcalde revisi la seva política de cobrament d’impostos si no vol incórrer a una irregularitat la qual està prohibida per la legislació europea vigent”. L’exempció del pagament de l’Impost de Béns Immobles a què fan referència des del grup municipal d’ERC-Avancem va ser dictada per un decret firmat pel l’alcalde amb data de 30 de maig de 2017, amb expressa especificació que es concedeix com a “part afectada directament a activitats d’ensenyament”.

Entrada del pàrquing del Col·legi Episcopal

ERC denuncia exempcions d’IBI a edificis destinats a fins lucratius

Els republicans acusen a la Paeria de beneficiar el Col·legi Episcopal de Lleida al no cobrar-los-hi l’impost de bens immobles pel pàrquing i el poliesportiu, edificis pels quals el col·legi en treu rendiment econòmic El grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria denuncia que l’equip de Govern no cobra l’impost de Bens Immobles (IBI) a dos dels quatre edificis que  pertanyen al Col·legi Episcopal de Lleida i pels quals el col·legi en treu rendiment econòmic. Concretament aquests edificis són el pàrquing privat i el poliesportiu. Els republicans recorden que només els edificis destinats a usos educatius es poden beneficiar de l’exempció d’aquest impost i consideren que Ros està actuant irregularment atorgant exempció d’impostos al pàrquing el qual figura com estacionament i al Poliesportiu que figura com edificació d’ús esportiu. Carles Vega, president del grup municipal, recorda a Àngel Ros que el col·legi està traient rendiment econòmic del pàrquing, el qual ofereix places en lloguer, “per tant l’ús que se n’està fent d’aquest edifici es totalment lucratiu i no social, i com qualsevol altre edifici destinat al lucre dels propietaris no hauria d’estar exempt d’impostos”, afirma el regidor. El republicà recorda que recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha prohibit l’exempció d’impostos municipals al col·legi Episcopal de Getafe per considerar que l’ús del mateix era amb fins econòmics i no educatius, “ens trobem davant de la mateixa situació i no a Getafe sinó a la nostra ciutat. Per tant demanem a Ros que revisi aquesta exempció ja que sinó l’alcalde està incorrent a una irregularitat la qual està prohibida per la legislació europea vigent” Els republicans preguntaran a l’alcalde en el Ple de divendres.