Lleida

Notícia

Noves ordenances orientades cap a una fiscalitat progressiva i que a aposten per la transició ecològica i la millora de l’habitatge

Grup Municipal
La tinent d’alcalde Montse Pifarré ha explicat que l’equip de govern treballa per disminuir el deute, millorar la vida de les persones i afavorir la transició ecològica.

S’aplicarà un tipus diferenciat d’IBI més alt per als usos i valors cadastrals més elevats i un recàrrec del 50% pels immobles residencials desocupats amb caràcter permanent, quan siguin tres o més.

S’actualitzaran les taxes d’acord amb l’IPC.

Es bonificarà un 90% a les persones físiques que s’adscriguin al programa de mediació pel lloguer social que gestiona l’oficina municipal d’habitatge.

L’Ajuntament de Lleida ha presentat les ordenances fiscals per a l’any 2020, que presentaran al Ple per a la seva aprovació, i que tenen com a prioritat disminuir el deute, que pot paralitzar accions de govern, ser socialment justes i que afavoreixin la transició ecològica. La tinent d’alcalde i regidora de Recursos Municipals i Hisenda, Montse Pifarré, acompanyada pels tinents d’alcalde Sergi Talamonte i Anna Campos, ha informat del plantejament que proposa l’equip de govern, que està marcat per la progressivitat fiscal, l’actualització de les taxes d’acord a l’IPC (que és d’un 1,4 interanual a Catalunya) i les bonificacions, perquè la pressió fiscal recaigui molt poc a les famílies i al petit i mitjà comerç. Segons ha indicat Pifarré, la voluntat és fer una gestió responsable dels recursos.

IBI: La Paeria aplicarà un tipus diferenciat d’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) més alt per a usos i per als valors cadastrals més elevats, perquè d’aquesta manera no afecti a la petita i mitjana empresa. És a dir, s’aplicarà sobre els usos a: oficines (amb valors cadastrals de 350.000 euros), industrial (valor cadastral 470.000 euros), comercial (valor cadastral 350.000 euros), solars i terrenys sense edificar (valor cadastral 345.000 euros), sanitat (valor cadastral 950.000 euros), oci i hoteleria (valor cadastral 1,5 M euros) i espectacles (valor cadastral 1,5 M€). A Lleida afectaran a uns 650 immobles (dels més de 111.000 que hi ha).

S’exigirà un recàrrec del 50% als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, per resoldre el problema de l’habitatge a Lleida. El o els titulars han de tenir tres o més immobles residencials desocupats per aplicar aquest recàrrec -es revisarà cada cas-.

S’aplicaran diverses bonificacions de l’IBI per promoure la transició energètica a energies renovables, a millorar la situació de manca d’habitatge social i a protegir les zones amb menys serveis. Així, la bonificació serà del 50%, aplicable durant els cinc anys següents, per als immobles que facin instal·lacions fotovoltaiques. S’aplicarà el 90% a les persones que s’adscriguin al programa de mediació per al lloguer social, que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge de la Paeria.
També tindran dret a un 10% de bonificació els habitatges en sòl rústic de l’Horta, Sucs i Raimat. I s’incrementarà del 80% al 95% la bonificació per a edificacions de naturalesa rústega, indispensable per al desenvolupament d’activitats agràries i ramaderes.

IAE: L’Impost sobre Activitats Econòmiques s’incrementarà entre un 2 i un 5%, en funció de la classificació de les categories dels carrers. Les bonificacions d’IAE també s’encaren a la millora del medi ambient. Per això, les empreses que instal·lin tecnologia fotovoltaica podran beneficiar-se d’una bonificació de fins al 50% del cost de la instal·lació. S’ha millorat la que fa referència a els empreses que contractin els subministrament d’electricitat d’origen 100% renovable.

ICIO: Pel que fa a aquest impost, que s’aplica sobre les construccions, instal·lacions i obres, passarà del tipus impositiu del 3 al 3,25%, la recaptació del qual revertirà en millorar l’eficàcia del servei.

MERCATS: La Paeria disminuirà la tarifa de mercats ambulants periòdics del Camp d’Esports per afavorir la seva dinamització.

ZONA BLAVA: Les ordenances fiscals inclouen també una actualització de les tarifes de zona blava. La primera hora d’estacionament serà d’1,05 euros (ara costa 0,95€); la segona hora costarà 1,15 euros (ara 1€) i a partir de la darrera mitja hora, 0,65% (ara, 0,5%).

El compte general es portarà al ple extraordinari del dia 16.