Lleida

Notícia

L’Ajuntament de Lleida crea un protocol per prevenir i detectar situacions de conductes sexuals inadequades a les escoles artístiques municipals

Grup Municipal
El va presentar en roda de premsa la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de la Paeria, Sandra Castro, i la directora de l'Aula Mireia Teixidó.

El primer que s’ha realitzat és el de l’Aula Municipal de Teatre, en el marc del projecte “Espais segurs en l’àmbit educatiu”, i el proper curs ja estaran enllestits el del Conservatori Municipal de Música i l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol.

La regidoria d’Educació, Drets Civils i Feminisme ha impulsat el projecte “Espais segurs en l’ àmbit educatiu" amb un seguit d’accions adreçades a prevenir, detectar i actuar davant la possibilitat que es produeixi qualsevol cas de conducta sexual inadequada a les escoles artístiques municipals: l’Aula Municipal de Teatre, l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol i el Conservatori Municipal de Música.

La regidora d’Educació, Sandra Castro, juntament amb la directora de l’Aula Municipal de Teatre, Mireia Teixidó, ha presentat el primer dels tres protocols que ja està elaborat i s’ està implementant, el ‘Protocol d’actuacions en cas de conductes sexuals inadequades a l’Aula Municipal de Teatre’. Aquest document s’ha realitzat amb la col·laboració dels professionals especialitzats que han impartit formació específica als docents de l’aula i de tècniques del Casal de la Dona.

Castro ha explicat que el protocol inclou un circuit i una comissió de seguiment quan es produeix algun cas de possible conducta sexual inadequada i també un codi de conducta per al personal de l’Aula Municipal de Teatre: “ El sector teatral està pendent d’aquest protocol per exportar-lo a altres escoles de teatre i al conjunt del sector, penseu que és un món on hi ha molt contacte físic i de vegades les línies i els límits són difosos i aquest protocol ajudarà a definir quins són aquests límits”. Tall de veu regidora Sandra Castro

La directora de l’Aula Municipal de Teatre, Mireia Teixidó, ha explicat que aquest és el primer Protocol que abasta una franja d’edat àmplia, des d’infants a adults, que són els alumnes de l’Aula Municipal de Teatre. Teixidó ha explicat que l’Aula forma part de l’Associació d’Escoles de Teatre de Catalunya i properament es farà una formació a Barcelona adreçada a tots els centres associats, basada en l’experiència de la formació de Lleida. Tall de veu directora de l’Aula Municipal de Teatre, Mireia Teixidó

Prèviament a la redacció d’aquest protocol s’ha realitzat una formació al claustre de professors i professores del centre. El proper pas serà una Auditoria d’espais segurs i també es posarà en marxa una eina de denúncia per donar seguretat al conjunt de la comunitat educativa, serà similar a una aplicació mòbil i “és important perquè es les denúncies es podran fer manera anònima i poden ser utilitzades com a prova en cas de judici”, ha destacat la regidora Sandra Castro. Tall de veu regidora Sandra Castro 2

Eina de prevenció

El protocol estableix un decàleg d’ actuacions per a prevenir les possibles situacions d’abús sexual:

-Establiment de normes internes clares i sense excepcions per reduir les situacions de risc.

-Reducció de les situacions de risc en les activitats.

-Aplicació de la normativa de responsabilitat disciplinària, si escau.

-Creació de la Comissió de Seguiment del Protocol de Prevenció d'Abusos Sexuals.

-Adopció de mecanismes àgils i obligatoris de comunicació en tots els casos d’indici o sospita independentment de qui sigui la persona afectada.

-Estudi de les situacions de sospita.

-Actualització i difusió del codi de conducta.

-Identificació de les situacions de risc.

-Sensibilització i formació de tot el personal en la detecció de situacions de risc.

- Auditoria i adequació dels espais de risc de l'escola.

El protocol estableix els procediments que cal seguir en detectar un cas d’abús sexual, que preveu quatre tipus de situacions: la sospita que un/a alumne/a està patint una situació d’abús sexual en el seu entorn familiar de confiança, la sospita que un/a alumne/a està patint una situació d’abús sexual per part d’una altre/a alumne/a de l’escola de teatre i la sospita que un/a alumne/a està patint una situació d’abús sexual per part alguna persona vinculada a l’escola de teatre i també la sospita que un/a professor/a o una altra persona vinculada al centre està patint una situació d’assetjament per part d’algun/a alumne o alumna i/o d'una altra persona de l'equip docent o be del PAS.

En el cas que es produeixi alguna d’aquestes sospites, qualsevol persona de la comunitat educativa pot activar la comissió comunicant-ho a qualsevol membre de l’equip professional de l’Aula o per mitjà de suport@auladeteatre.com o de l’aplicació B-resol. El protocol també preveu que la comissió es pugui activar d’ofici si té coneixement d’alguna situació de risc i en aquest cas la comissió s’activa tot i que la víctima no hi estigui d’acord.

Així mateix, es preveu un circuit intern que segueix les directrius que assenyala el protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de mal tractament infantil i adolescents en l’àmbit educatiu, signat pels Departaments d’Ensenyament i Benestar Social, el juny de 2012 i que estableix com actuar en els diferents supòsits que preveu el protocol.