Lleida

Notícia

La Paeria liquida en negatiu el pressupost del 2019 amb prop d'11 milions i arrosega un deute financer de 175 milions

El Govern municipal ha anunciat avui les xifres de la liquidació i l’estat del deute de la Paeria en una roda de premsa on ha remarcat la situació “extremadament delicada” de les arques municipals i les dificultats pressupostàries amb què s’encara el 2020. Per fer-hi front, l’Ajuntament ha començat a elaborar un Pla Econòmic Financer -al qual està obligat per Llei davant l'estat dels comptes- que es portarà al ple del març i on es fixaran les mesures que es duran a terme per reconduir la situació al llarg dels pròxims dos anys. L’alcalde, Miquel Pueyo, ha presidit la compareixença, acompanyat dels tinents d’alcalde Toni Postius, Jordina Freixanet, Sergi Talamonte i Montse Pifarré.

Fortalesa i unitat del Govern d’entesa
El Paer en Cap ha destacat el compromís de l’equip de govern per revertir l’estat de les finances municipals i ha remarcat amb contundència que “la fortalesa i la unitat del govern d’entesa estan intactes”, reforçades encara més a la vista de la gravetat de la situació. La liquidació amb prop de -11 M€ “és la plasmació d’una despesa desbocada i d’una utilització poc responsable dels recursos de la ciutat en el tram que va portar a les últimes eleccions municipals”, ha assegurat Pueyo, qui ha qualificat d’”herència duríssima” el llegat que ha rebut l’actual govern.

Pueyo ha indicat que el 2020 serà un "any dur" i ha demanat comprensió a la ciutadania perquè serà la "principal damnificada" per aquesta situació heretada d'anteriors governs. Així mateix, ha anunciat que s'ha adreçat a la Sindicatura de Comptes i la Secretaria General de l’Ajuntament de Lleida per aclarir si es poden exigir responsabilitats comptables. Tot i això, el Paer en Cap ha llançat un missatge de confiança en la capacitat i en la voluntat del govern municipal per superar la situació. “Gràcies a la majoria democràtica de la ciutat de Lleida, som aquí. No som aquí per atzar. Tenim l’encàrrec de liderar un canvi honest històric per a Lleida i ho farem”, ha dit.

Pueyo ha asseverat: “tenim un compromís molt clar de donar transparència real, rigor i credibilitat a la gestió de la Paeria en tots els sentits, i a la seva política econòmica i financera. S’han acabat les fugides endavant i el maquillatge comptable”.

“Despesa desbocada en els primers sis mesos de 2019”
El deute financer de 175 M€ representa la totalitat del deute pendent a pagar que té l’Ajuntament de Lleida procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals. La liquidació financera (que el 2019 serà de -10’8M€) és la situació econòmica amb què es tanca l’any comptable. Aquest romanent real en negatiu, a descomptar al pressupost de l’any següent, prové de la suma de diferents conceptes que ha detallat la tinent d’alcalde Montse Pifarré.

En primer lloc, hi ha un resultat de -3,5 M€ de romanent de tresoreria per a despeses generals, “fruit d’un pressupost 2019 amb uns ingressos irreals i una previsió de despeses inferior a la que finalment hi ha hagut”. En segon lloc, hi figuren 2,7 M€ d’autoritzacions de despeses corrents, pendents d’incorporar, i “a causa d’una sèrie de contractes signats que estaven infrafinançats”. En tercer lloc, hi ha 2,3 M€ d’autoritzacions de despeses per a inversió -a incorporar a romanent- i provocades per una previsió d’inversions que s’havia de finançar amb venda de solars. Es va incloure al pressupost per un valor de 6M€, totalment “fictici”, perquè finalment només es van ingressar una mica més de 100.000 € per aquest concepte. I finalment, hi ha 2,3 M€ de reconeixement de crèdit que corresponen a factures pendents de pagar i que, a més, no tenien partida. “No s’han pogut pagar amb càrrec al 2019, entre altres motius, perquè l’anterior govern va realitzar una despesa desbocada durant els primers sis mesos de l’any, amb factures de protocol, de Festa Major, de mitjans de comunicació, superior al que havia pressupostat i tenia a les partides”, ha explicat la regidora.

Pifarré ha assenyalat que les dades facilitades per l’anterior govern sobre la liquidació del pressupost anterior (2018), amb superàvit, no eren reals perquè s’incorporaven els resultats d’organismes de la Paeria, com l’Institut Municipal d’Ocupació i Turisme, que són positius. En canvi, es van obviar intencionadament òrgans com el Parc Científic i Tecnològic pel seu resultat negatiu. “Si s’hagués presentat de forma correcta, el retrat final (el romanent del 2018) també hauria estat negatiu, de dos milions d’euros”, ha remarcat.