Lleida

Notícia

La Paeria facilitarà l'obertura de terrasses quan la ciutat entri en la fase 1 de desconfinament

Grup Municipal
Es donarà informació sobre els nous requisits de seguretat i salut a complir i s'habiliten tràmits online perquè puguin donar d'alta o de baixa la terrassa i també ampliar-la o estudiar noves ubicacions si l'espai ho permet

Els establiments podran fer ús de les terrasses gratuïtament durant més d'un mes, ja que es manté temporalment la suspensió de la taxa de vetlladors, vigent des del 14 de març

El govern de la Paeria estan treballant per tal de facilitar als bars i restaurants de la ciutat l'obertura les terrasses -vetades actualment per l'emergència sanitària per la Covid-19- tan bon punt Lleida passi a la fase 1 del desconfinament. Els serveis tècnics municipals estan elaborant infografies (vegeu document adjunt) amb tota la informació tècnica sobre les condicions per a la reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració, que està fixada directament pel Govern de l'Estat a través de l'ordre SND/386/2020, de 3 de maig.

Les condicions fixades són les següents. Poden col·locar vetlladors, veles i para-sols a la via pública els establiments que tenen autoritzada la terrassa a:

• Places, rambles i zones de vianants

• Carrers amb vorera de 4 metres d'amplada o més

• En cas de les plataformes auxiliars de fusta, només podran funcionar si el carrer disposa de voreres de 2 metres d'amplada o més

En el supòsit de no complir amb els paràmetres anteriors, la Paeria ha habilitat un correu electrònic amb la voluntat de buscar solucions i propostes alternatives.

A més, els establiments que obrin hauran de complir les següents condicions:

• Es podran col·locar el 50% de les taules autoritzades al padró de vetlladors. Aquest percentatge és el que s'estableix a l'Ordre SND/386/2020 per la fase 1 de desconfinament i està subjecte al que es dicti en Ordres posteriors per les diferents fases de desconfinament

• Caldrà deixar 2 metres lliures entre l'ocupació dels vetlladors i la façana dels establiments.

• Respectar les distàncies que determina l'Ordenança de via pública o les autoritzacions entre els vetlladors i els elements de mobiliari urbà.

• Es mantindrà la distància física de com a mínim dos metres entre taules.

• S'autoritza un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules, mantenint en tot moment la distància entre elles citada anteriorment.

• Respectar les mesures que s'estableixin en les successives Ordres Ministerials.

Activació de la llicència
A hores d'ara, les llicències de terrasses es troben suspeses per la situació d'alerta sanitària. Els establiments que vulguin obrir la seva disposaran d'un nou tràmit online habilitat expressament per poder comunicar de forma senzilla de la data d'obertura. Caldrà que es comprometin al compliment estricte de la normativa.

També es podrà sol·licitar a través d'una comunicació amb el departament de Mobilitat i Via Pública (al correu electrònic jcienfuegos@paeria.cat), l'ampliació de la terrassa si l'espai ho permet i estudiar noves ubicacions si l'espai queda reduït i no es pot muntar la terrassa. Així mateix, els que decideixin no obrir, també podran donar de baixa la seva llicència amb aquest tràmit online. El termini per fer-ho estarà obert fins al 30 de juny.

Aquestes mesures s'han pres d'acord amb la Federació d'Hostaleria de Lleida, en el transcurs de diverses reunions tècniques per buscar el màxim consens possible amb el sector. En tot cas, la reobertura de les terrasses a la ciutat queda pendent de l'entrada de Lleida a la fase 1 de desconfinament i de les mesures que es vagin dictant a través de les ordres ministerials.

Taxa de vetlladors

Avui mateix, l’Alcalde Miquel Pueyo i els tinents d’alcalde Toni Postius i Paco Cerdà s’han reunit amb la Federació d’Hostaleria per concretar les mesures econòmiques pel que fa als vetlladors. La suspensió de totes les llicències d'ocupació de domini públic amb vetlladors va entrar en vigor el passat 14 de març, amb la posada en marxa de les mesures de l'estat d'alarma per la Covid-19, que impedien l’ús de les terrasses. Per facilitar la tornada a la feina del sector de l'hostaleria, i tenint en compte que aquesta serà gradual, la Paeria no liquidarà la taxa fins que no hagi pogut revisar la nova ubicació de les taules i cadires, tasca que estima que durarà fins al 30 de juny. D'aquesta manera, els bars i restaurants podran fer ús de les terrasses durant més d'un mes gratuïtament, fins a l’1 de juliol.