Lleida

Notícia

El Ple de la Paeria aprova per unanimitat la creació de la Comissió Especial de l'Aula de Teatre de Lleida" per investigar els casos d'abusos sexuals

Grup Municipal
La tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes assegura que el govern de la Paeria arribarà fins on calgui i farà tot el que estigui a les seves mans "per posar llum a les ombres i aclarir els fets".

La tasca de la comissió especial serà recollir tota la informació i emetre un informe per al Ple de la Paeria que analitzi i descrigui els esmentats fets produïts a l’Aula de Teatre de Lleida.

El Ple també ha aprovat la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lleida, que permetrà convertir Lleida en Zona 30, posant les persones i els vianants al centre.

El ple ordianri de la Paeria del mes de juny ha aprovat per unanimitat, amb el suport de tots els partits polítics, la creació d'una comissió especial per investigar i estudiar els casos d'abusos sexuals que es van produir a l'Aula Municipal de Teatre durant gairebé 20 anys. La comissió, denominada Comissió Especial de l'Aula de Teatre de Lleida tindrà com a objectiu recollir tota la informació i emetre un informe per al Ple de la Paeria que analitzi i descrigui els esmentats fets produïts a l’Aula de Teatre de Lleida. Tal i com ha afirmat la tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, "farem tot el que estigui a les nostres mans en el cas de l’Aula de teatre, per restablir les víctimes, per dotar d’eines i recursos el professorat de l’aula, per posar llum a les ombres i perquè uns fets com els que van passar no volem que es tornin a repetir".

L'informe que haurà de presentar la Comissió se centrarà en els mecanismes de reparació a les possibles víctimes d’abusos i a les seves famílies; en les eines de suport al personal docent i a la comunitat educativa, sobre prevenció i denúncia de qualsevol tipus d’abús; la revisió del marc de concessió administrativa i l’anàlisi de noves formes de gestió pública del servei que ara presta l’Aula de Teatre, que doni més control a l’administració municipal; la interpel·lació a la resta d’administracions perquè, d’acord amb les seves competències, modifiquin el marc legal (penal i administratiu) que vetlli per la imprescribilitat dels delictes d’abús sexual en menors i que n’estipuli els drets de reparament morals a les víctimes; i en la regulació municipal sobre honors i distincions pel que fa a persones condemnades per agressions o abusos. 

La comissió la formaran un/a president/a i vuit membres de ple dret. Un/a secretari/a que serà el secretari general o el funcionari en qui delegui. L’alcalde, com a president nat de totes les comissions, podrà delegar la presidència efectiva. La Síndica de Greuges, o persona en qui delegui, en serà membre nat amb veu i sense vot. Els nomenaments dels membres es podran fer per decret d’alcaldia, que serà ratificat pel següent ple ordinari. El ple serà el competent per cessar, revocar, substituir o modificar la composició dels membres. Tal i com també ha dit Castro durant la sessió plenària, "la voluntat de l’equip de govern és que la designació de membres es faci amb el màxim consens entre tots els grups municipals".

L'alcalde, Miquel Pueyo, ha agraït a tots els grups municipals el seu suport per clarificar i investigar uns fets que ha qualificat d'"escandalosos i horrorosos".

Aquest Ple Municipal també ha aprovat la modificació de l'Ordenanç de circulació de vianants i vehicles de Lleida, una modificació que permetrà convertir la ciutat en una Zona 30. Aquest era un dels compromisos del Pacte d'Entesa, pacificar el transit, posant les persones i els vianants al centre, així com tenir cura del medi ambient.

Per últim, també s'han aprovat les Bases Específiques per als ajuts a projectes d'entitats culturals sense ànim de lucre. Aquest punt, que ha estat defensat pel regidor de Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant, respon a una adaptació de les bases basada amb els criteris estratègics del mandat: "el retorn social de tota inversió pública, el foment de la cohesió social, la igualtat de gènere o els ODS, entre molts d’altres".