Lleida

Notícia

La Paeria incorpora una nova tarifació progressiva per a les escoles bressol

Grup Municipal
Sandra Castro, tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, sobre les taxes de les Escoles Bressol: "Estem davant d’un nou model de quotes: introduïm la tarificació progressiva segons trams de renda, i tenim en compte el nombre de membres de la unitat familiar.

El nou sistema farà que un 80% de les famílies paguin la meitat o menys del preu d'escolarització.

Aquesta era una de les propostes que ERC-AM portava al programa electoral i que també consta al Pacte d'Entesa de govern.

L'Ajuntament de Lleida ha presentat aquest matí la proposta d'ordenances fiscals per a l'any 2021, que regulen els impostos i taxes pels serveis municipals i que es votarà al pròxim ple municipal. Amb criteri general, ha explicat la tinent d'alcalde de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, el govern planteja un increment de l'1,05%, equivalent a la inflació de l'últim any (mitjana de l'IPC de Lleida i de Catalunya l'any 2019), seguint el criteri marcat els últims anys.

Pifarré ha explicat que aquesta pujada és imprescindible per reequilibrar els grans contractes que donen servei a la ciutat i adequar els increments ordinaris del cost del servei, inclosos els salaris del personal. A banda d'aquest criteri general, s'incorporen també ajustos per millorar les diferents ordenances i dos canvis importants centrats en un nou model de quotes de les escoles bressol i en la taxa de tinença d'animals de companyia.

La tinent d'alcalde d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha explicat la nova tarifa de les escoles bressol, que incorpora "un canvi de model absolut, que entrarà en vigor al curs 2021-22". "Introduïm per primera vegada la tarifació progressiva per trams de renda i segons el nombre de membres de la unitat familiar. Cada cop més ciutats catalanes incorporen aquest sistema del qual estàvem al marge fins ara i que és més just i equitatiu, ja que anivella a totes les persones en l'accés a les escoles", ha afirmat Castro.

S'estableixen vuit llindars de renda, basats en la base imposable general de l'IRPF, que permetran accedir a bonificacions de fins al 90% en la nova quota, establerta en 230 euros al mes. Així, segons els càlculs de la regidoria d'Educació, s'estima que un 50% de les famílies tindran descomptes d'entre el 70 i el 90% de la quota i que només un 5% la pagaran sense bonificació, les corresponents als trams més alts de renda. Vuit de cada deu famílies tindran almenys un 50% de descompte.
Castro ha destacat que la Paeria ha estat especialment curosa en el disseny dels nivells de renda, que són menys exigents que en altres ciutats catalanes, i en la quantia de les bonificacions, que també és més alta que en altres localitats. "Claríssimament, les famílies lleidatanes es veuen més beneficiades respecte a altres", ha afegit la regidora.

El cost per plaça d'escola bressol a Lleida és de 6.694,41 euros per infant i any, dels quals l'Ajuntament aporta un 75%, la Diputació un 14,9% i les famílies un 9,44%, malgrat que el repartiment establert marca que cada part hauria de pagar un terç del cost de la plaça. Amb el nou sistema, només arribaran a pagar aquest terç del cost les famílies que no disposin de bonificació (un 5%).

El càlcul es farà en base la renda de 2020, tenint en compte que per a moltes famílies ha estat un any més delicat que la resta i les famílies monoparentals i nombroses poden escollir acollir-se a la bonificació per trams o a la bonificació del 50% que els correspon. També es manté la bonificació del 100% per a casos derivats per violència masclista.

També s'incorpora una taxa de material que regularitza la situació existent fins ara. Actualment, es cobra a les famílies 50 € en concepte de material, de manera no regulada (25 € per a material i 25 € per a àlbum de fotos), mentre que a partir de 2021 s'estableix un cobrament únic i regulat de 35 € en concepte de material i fotos. "En realitat no és una taxa nova, sinó que estem regulant una situació anòmala i irregular i reduint l'aportació de les famílies", ha indicat Sandra Castro.