Lleida

Notícia

Avancen els treballs dels principals eixos temàtics de la Mesa tranversal per a la recuperació de la ciutat

Grup Municipal
S’estan recollint i analitzant les propostes de les diferents entitats i associacions per presentar-les al plenari de la Mesa, que es reunirà el proper 24 de novembre
Les meses de treball dels diferents eixos temàtics de la Mesa transversal per a la recuperació de la ciutat avancen amb l’anàlisi i presentació de les propostes les diferents entitats, col·legis professionals, institucions i sindicats adreçades a implementar mesures de xoc per pal·liar els efectes econòmics, socials i sanitaris de la Covid-19 a Lleida.

La Mesa tranversal per a la recuperació de la ciutat es va constituir el passat mes de setembre amb la participació de una cinquantena de representants d’entitat de tots els sectors, institucions, col·legis professionals per donar veu i recollir les inquietuds i demandes del conjunt de la ciutadania. L’objectiu de la mesa és debatre i acordar mesures que contribueixin a revertir els efectes de la crisi derivada de la Covid-19.

Aquesta setmana s’estan analitzant les diferents propostes que s’han recollit per a cada eix de treball- Governança i Excel·lència Operativa; Imatge, protecció i promoció de la ciutat; Igualtat, diversitat i Inclusió Social i Emergència Climàtica, ambiental i sanitària - i a partir d’aquest anàlisi sectorial s’elaborarà un document que s’elevarà a la Mesa per a la Recuperació de la Ciutat.

En l’eix de Governança i Excel·lència Operativa s’estan analitzant les diferents propostes presentades en tres grans subeixos: l’àmbit econòmic i fiscal; l’organització i la funció pública i el voluntariat i xarxes ciutadanes. En el pla econòmic i de fiscalitat destaca la petició de suspendre les taxes d’ocupació pública i guals per al 2020 (actualment està suspesa fins al 31 de desembre la taxa per ocupació de via pública de terrasses i vetlladors) o fixar una tarifa plana tributària. Pel que fa a l’organització s’ha traslladat a aquest grup de treball la petició de crear un Centre de Recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i autònoms i l’impuls del Pacte del Temps.

Així mateix, s’ha plantejat la necessitat d’establir una Xarxa de voluntariat ‘oficial’ a Lleida després de les necessitats sorgides per la Covid-19 i a partir de l’experiència de la Xarxa de Solidaritat de Lleida que va impulsar la Paeria. Pel que fa als espais i equipaments municipals, s’ha traslladat a aquesta mesa la necessitat de treballar per ser capdavanters per celebrar els primers esdeveniments amb totes les proteccions Covid-19 repensant les Fires i Congressos.

En l’ eix d’Imatge, Projecció i Promoció de la Ciutat s’han analitzat tres grans blocs de propostes: l’impuls de la contractació laboral amb caire social, la promoció i facilitació de la implantació d’empreses i la protecció del teixit econòmic. Han arribat a aquesta taula de treball iniciatives com la creació d’una Bústia ètica laboral, el disseny d’itineraris socioeducatius per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables,  potenciar eines per a la conciliació familiar i la petició de donar suport i promoure la implantació d’empreses així com protegir el sector econòmic d’autònoms, petita i mitjana empresa, restauració i sectors assimilables. Sobre la Promoció de la ciutat, la taula ha recollit diferents propostes adreçades a convertir Lleida en una ciutat amb atractiu turístic i econòmic com, per exemple, la creació d’espais adients propers a la ciutat per allotjar caravanes i autocaravanes, que permetrien oferir estades curtes i de mobilitat i potenciar el turisme a la ciutat. També s’han proposat noves mesures per facilitar l’accés a la cultura com la creació d’un Carnet Jove Municipal o la posada en marxa d’un Consell Municipal de Cultura.

La mesa de l’eix sobre Igualtat, Diversitat i Inclusió Social, ha recollit la petició d’accions formatives específiques en matèria d’Igualtat, formacions adreçades a col·lectius vulnerables, així com la potenciació de l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social amb accions com extraescolars gratuïtes als centres educatius i, també, amb activitats específiques adreçades a la població adulta. També s’ha recollit la demanda de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social i educativa i la posada en marxa d’accions per donar a conèixer a la ciutadania la tasca que realitzen els serveis socials i els Treballadors i treballadores socials. Pel que fa a l’atenció específica a la infància, joventut i persones grans, la mesa ha constatat la preocupació per la segregació escolar, la petició d’enfortir la participació dels infants i joves en les decisions públiques i la recuperació d’activitats, en format virtual, com les classes de reforç que impartien docents jubilats a infants i joves. També s’ha proposat activar el programa Psicoxarxa a la ciutat de Lleida, un servei que permetria oferir atenció psicològica professional a persones amb pocs recursos.

Aquesta tarda es reunirà l’equip de treball de l’Eix 4 de la Mesa Transversal per a la Recuperació de la Ciutat, on s’analitzaran les propostes presentades en l’àmbit de l’Emergència climàtica, ambiental i sanitària".

El proper 24 de novembre es reunirà de nou el plenari de la Mesa per a la recuperació de la ciutat, on es presentaran les propostes.