Lleida

Notícia

El III Pla Local per a la Infància 2020-2024 inclou accions per afrontar els efectes de la Covid-19

Grup Municipal
La proposta, que s’ha exposat avui a la comissió per les polítiques de gestió dels Drets de les persones, s’adapta a les necessitats educatives, socials i emocionals, i té en compte l’Agenda 2030 amb els objectius de desenvolupament sostenible, per erradicar la pobresa, fomentar la igualtat de gènere o la cura del medi ambient, entre altres.

La Comissió ha informat de la tramitació de 153 ajuts econòmics a famílies, per un import de 70.844,90 euros.

L’Ajuntament de Lleida té enllestit el III Pla Local per a la Infància 2020-2024, un document que posa l’atenció en els nens i les nenes de la ciutat i les necessitats detectades o emergents a la ciutat, ja siguin educatives, socials o emocionals. El pla s’ha exposat a la comissió Informativa per les polítiques de gestió dels Drets de les Persones, abans que passi pel ple municipal, i recull accions per afrontar els efectes de la Covid-19. En el seu procés d’elaboració, va esclatar la pandèmia, fet que va suposar haver de revisar el que s’havia treballat fins aleshores per tornar a formular alguns apartats i incloure la nota situació. El document, que agafa el fil de l’anterior, adequa les estratègies i té en compte també l’Agenda 2030, sobre el Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, amb objectius com erradicar la pobresa, fomentar la igualtat de gènere, la qualitat de l’educació, la cura del medi ambient o el propi disseny de les ciutats.

El Pla pretén orientar polítiques d’infància en els propers anys que valorin potenciar la seva visualització i facilitin espais per construir el seu futur. Es basa en la idea que la infància forma part de l’actiu de la ciutat, que és present i que en serà futur.

Lleida té una llarga tradició en el desenvolupament de polítiques destinades a la infància i l’adolescència de la ciutat i vetlla per la seva defensa i la promoció. El 2004 va ser distingida com a Ciutat Amiga de la Infància i ha estat pionera en projectes de participació, com el Plenari de la Infància i l’Adolescència, o de debat i anàlisi, com l’Observatori i el Consell Assessor d’aquest col·lectiu.
Relacionat amb la infància, el Servei d’Educació ha fet la proposta de la declaració del Dia Universal de la Infància, el 20 de novembre, promogut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). La celebració també commemora l’aniversari de la convenció sobre els seus drets. 

Ajuts econòmics a famílies

La Comissió ha donat la informació sobre els ajuts a famílies de la Regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030. El darrer mes se n’han tramitat 153 per un valor de 70.844,90 euros. El gruix més important es destina a despeses vinculades a l’habitatge. Les ajudes econòmiques inclouen partides s’agrupen en suport a l’alimentació o a l’atenció d’infants i joves -sobretot en la realització d’activitats extraescolars-, entre altres, per atendre les necessitats bàsiques de les famílies de la ciutat.

Línies subvencionadores

El Servei d’Educació ha presentat una proposta de resolució de la convocatòria de subvencions de les línies 17 i 19, que corresponent al foment de les activitats d’associacions de familiars d’alumnes de la ciutat (AMPAs) i al suport a entitats que treballen en el món de l’educació, respectivament. La Línia 17 n’ha atorgat per un valor de 12.023 euros, i la 19, per 13.681 euros. Igualment, l’ordre del dia ha inclòs diverses propostes d’aprovació de justificacions de subvencions de les àrees d’Educació, de Salut Pública i de les polítiques per als Drets Socials, així com de la concessió d’ajuts a projectes en favor de la igualtat de gènere i contra les violències masclistes -aquest darrer punt, per un import de 6.070,32 euros-.

Programa Magnet-Aliances

La comissió ha donat compte de la ratificació del conveni per desenvolupar el projecte Magnet-Aliances, que s'imparteix a l'escola Camps Elisis, per a l’èxit educatiu, en el qual la Paeria col·labora amb el Departament d’Educació, la Fundació Jaume Bofill, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya-demarcació de Lleida.

També ha donat compte de la concessió d’ajut per al projecte d’implementació de processos productius en el marc de l’agermanament Lleida-Lérida Tolima Colòmbia 2020.

Pel que fa a convenis de col·laboració, s’ha prorrogat l’acord vigent amb l’Associació per a la creació d’estudis i Projectes Socials (CEPS), per treballar en el projecte Ciberaules, que permet conciliar la vida laboral i familiar. El Pla Educatiu d’Entorn, per al curs 2020-21, que es duu a terme amb el Departament d'Ensenyament, inclou una segona addenda al conveni, comentada avui a la comissió. Els Plans Educatius d’Entorn són projectes educatius que donen resposta de manera integrada, i implicant la comunitat, a infants i joves, en diferents àmbits de la vida. Tenen un doble objectiu: l'èxit escolar i la cohesió social per a tot l'alumnat.