Lleida

Notícia

La Paeria crea un grup de treball per elaborar el seu nou Codi ètic i de conducta

Grup Municipal
Les regidories de Participació i Govern Obert han presentat avui a la comissió de Transparència l'esborrany d'aquest document, que regularà els principis i valors a seguir pels càrrecs electes i el personal eventual i directiu del consistori i els seus ens vinculats.

La primera reunió serà dilluns vinent, amb participació de tots els grups municipals, i la previsió és aprovar el document al ple ordinari d'aquest mes.

La Comissió de la Transparència ha aprovat avui iniciar l'elaboració del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Lleida per part d'un grup de treball que celebrarà la seva primera reunió dilluns vinent i que comptarà amb representació de tots els grups municipals, que podran fer-hi les seves aportacions. 

La regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, Elena Ferre, ha presentat avui a la comissió un primer esborrany d'aquest codi, preparat conjuntament amb la regidoria de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional, que ara caldrà treballar i debatre en el grup de treball, amb l'objectiu que pugui estar aprovat al ple ordinari d'aquest mes de febrer.

L'esborrany destaca la voluntat de l'Ajuntament de Lleida "d'enfortir i renovar el seu compromís amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetllar per garantir la integritat i l'ètica institucional, juntament amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes".

El document detalla els principis ètics (drets humans, legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos públics, lleialtat institucional, igualtat, inclusió social, igualtat, imparcialitat, objectivitat, integritat, exemplaritat, respecte, confiança pública, proximitat, rendiment de comptes, transparència i modernització) i els valors de bona governança (satisfacció de l'interès públic, garantia de la participació ciutadana, resposta àgil, atenció i resposta al ciutadà, cerca del màxim consens polític i social, impuls d'una administració receptiva i accessible, garantir la qualitat dels serveis, l'impuls a la llengua i la cultura catalana i la neutralitat institucional, etc.) que caldrà seguir.

A més, defineix les normes de conducta pels càrrecs electes i el personal eventual i directiu i defineix els casos de conflictes d'interès i la forma d'actuar quan es produeixin. En particular, es defineixen específicament pautes de conducta en matèria contractual, de subvencions i ajuts públics.

El Codi serà d'aplicació en l'àmbit de l'Ajuntament i dels seus ens vinculats i comptarà amb mecanismes de seguiment i avaluació a partir de la tasca de la Comissió Especial de la Transparència.

L'elaboració d'aquest nou document sorgeix de les recomanacions de l'informe elaborat per les regidories de Participació i Lluita contra la corrupció i de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional sobre anomalies en tres contractacions de la regidoria d'Esports, que avui ha estat explicat a la Comissió i que recomanava l'elaboració i publicació d'un Codi Ètic per a càrrecs electes i personal directiu i eventual de la Paeria. Aquest document haurà d'informar tota actuació municipal i regular les normes de conducta que necessàriament han d'observar les persones per a les quals sigui d'aplicació, especialment les relatives als conflictes d'interessos. Així mateix, la Comissió Especial de la Transparència ha acceptat les compareixences sol·licitades pel grup de C’s sobre el mateix tema i s’ha convocat una reunió extraordinària de la mateixa per al dia 19 de febrer.