Lleida

Notícia

Consta de sis punts, entre els quals figuren l’elaboració d’un mapa de centres religiosos, reactivar l’Assemblea de Religions, rebutjar qualsevol tipus de fonamentalisme religiós i fomentar la Carta de Drets i Deures

El Grup Municipal d’ERC a la Paeria ha presentat avui a la Junta de Portaveus Extraordinària, convocada a proposta d’aquesta formació, un document de sis punts que configura el Pacte de Ciutat per a la Llibertat Religiosa. L’alcalde i la resta de portaveus dels grups municipals han acceptat iniciar una taula de treball a partir d’aquest document per a signar aquest Pacte de Ciutat i desencallar el conflicte obert a causa del trasllat i/o tancament de la mesquita del carrer del Nord.

En aquest sentit, l’alcalde ha citat de nou tots els portaveus la setmana vinent en una nova reunió per aconseguir un acord arran d’aquest document. Els punts proposats per Esquerra i que configuren el Pacte de Ciutat per a la Llibertat de Culte són els següents:
1. La Paeria analitzarà la possibilitat de buscar un solar alternatiu al del polígon per afavorir el trasllat de la mesquita del carrer del Nord, amb l'objectiu d'aconseguir un major consens polític i social, evitant també els riscos que comporta el procés judicial que afecta la parcel.la del polígon. Aquest solar haurà de complir tots els requisits legals oportuns

2. El departament d’urbanisme de la Paeria elaborarà un mapa de centres de culte, indicant les zones o llocs on es podran instal•lar aquests equipaments, sigui quina sigui la seva religió, tenint en compte tots els requisits que contempli el marc legislatiu (llei d'urbanisme, llei de centres de culte...).

3. La Paeria reactivarà l’Assemblea de les Religions convertint-la en el fòrum de diàleg i de mediació de conflictes interreligiosos, objectius pels quals va ser creada. Els representants religiosos que no hi assisteixin o no en vulguin formar part no se’ls reconeixerà com associació ni tampoc gaudiran de l’aprovació per part de l’administració local. Aquesta exclusió també tindrà efectes en l’atorgament de subvencions, permisos, llicències.....

4. La Paeria, a través d’aquest pacte de ciutat fomentarà i divulgarà entre les diferents cultures que conviuen a la nostra ciutat la Carta per a la Ciutadania dels Drets, Deures i Compromisos, com a complement de la informació que des de la regidoria d’Afers Socials es dóna a les persones nouvingudes. Aquest document també es treballarà en l'Assemblea de les Religions.

5. Tota religió que vulgui formar part d’aquest pacte municipal haurà de reconèixer els drets i deures de tothom sense diferència de gènere.
6. La Paeria, a través d’aquest pacte de ciutat, manifesta clarament i rotunda el seu ferm rebuig a qualsevol tipus de fonamentalisme religiós tot fent una crida als líders religiosos perquè pregonin el respecte entre les diferents cultures que conviuen a la ciutat de Lleida.


La portaveu d’Esquerra a la Paeria, Montse Bergés, s’ha mostrat satisfeta amb el resultat d’aquest reunió, ja que “posem les bases per a solucionar un conflicte que ja fa massa temps que dura i que la ciutat no pot permetre’s que s’eternitzi”. Bergés creu que a partir d’aquesta proposta d’Esquerra “podem assolir el màxim consens que es va perdre al començament d’aquest mandat”.