Lleida

Notícia

L’oposició reprova la gestió econòmica del Govern de la Paeria i força a deixar sobre la taula el reconeixement de crèdit

El ple de la Paeria ha reprovat aquest divendres la gestió econòmica de l’equip de Govern. La moció promoguda per Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem, Convergència i Unió, Crida per Lleida-CUP, Partit Popular i Comú de Lleida s’ha aprovat amb 15 vots a favor, 8 vots contraris del PSC i quatre abstencions dels regidors de Ciutadans.
 
El president d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha celebrat que el Govern municipal hagi deixat sobre la taula l’expedient de reconeixement de crèdit d’1 6 milions d’euros en factures impagades, tot i que hagi estat forçat per falta de suports dels grups de l’oposició, i ha defensat que igualment ‘cal reprovar la gestió del PSC per responsabilitat, que no controla la despesa.’
 
Vega ha denunciat que ‘hi ha 723 factures impagades que no estaven previstes al Pressupost del 2015 i que ara afectaran al Pressupost del 2016, tot i els avisos de l’interventor’ i ha demanat que s’acabi amb aquesta pràctica. En aquest sentit, ha criticat que entre aquestes factures hi hagi despeses corrents previsibles com els 250.000 euros de consum de gas dels equipaments municipals. Així, ha lamentat que ‘en un any les despeses no pressupostades sumen 4 milions d’euros’, donat que ja es va fer una modificació del pressupost de 2015.
 
El president republicà ha recriminat a l’alcalde Àngel Ros que acusi l’oposició de no poder pagar les factures si no s’aprova el reconeixement de crèdit i li ha recordat que ‘la responsabilitat de fer les coses bé és de l’equip de Govern’. A més, ha criticat que el PSC expliqués la situació econòmica a la premsa abans de donar-la a conèixer als grups municipals.
 
Per últim, ha reclamat que la Paeria firmi convenis amb les entitats per organitzar les seves activitats, una fórmula que permetria tenir millor previsió de la despesa i evitar factures imprevistes.
 
La moció constata que l’equip de govern ha vulnerat el que disposa el Cartipàs Municipal en el punt de control de la despesa i critica la nul·la informació i explicacions donades en l’exposició i justificacions de la necessitat d’un nou reconeixement de crèdit.
 
Així, s’insta a l’equip de Govern a donar comptes del motiu pel qual s’han autoritzat aquestes despeses, sense certificar l’existència de crèdit a la partida pressupostària, en un termini de 15 dies. A més, es demana que en la propera Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels recursos, la seguretat pública i l’organització municipal, s’informi de les accions i mesures que té previst establir per donar compliment al Cartipàs Municipal.
 
Per últim, la moció reclama que l’equip de govern informi mensualment de qualsevol despesa sense partida pressupostària, en compliment al punt 6 de la Disposició addicional segona del Cartipàs Municipal.