Lleida

Notícia

Oberta la convocatòria per a la direcció tècnica d'Arts Escèniques d'equipaments municipals, a proposta del grup municipal d'ERC-Avancem

L'Ajuntament de Lleida ha creat un lloc de treball eventual per coordinar les Arts Escèniques dels equipaments municipals de Lleida (Teatre de la Llotja, Teatre de l'Escorxador i teatre de Carrer) a petició del grup municipal d'ERC-Avancem, tal com es recollia a l'Acord de Pressupost firmat amb l'equip de Govern el mes de novembre de 2015.
La convocatòria per proveir aquesta plaça pública ja està oberta i s'ha designat una comissió que valorarà els mèrits i el projecte presentat pels aspirants. Una vegada finalitzi el procés de selecció, s'elevarà al Ple municipal una proposta de candidat, per a la seva consideració, i posterior designació.
Les sol∙licituds per participar en aquesta convocatòria s’han d’adreçar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida fins al 27 de juny de 2016.
Cal recordar que el BOP del 4 d'abril de 2016 va publicar a licitació del servei per a la contractació dels serveis per a la direcció i la gestió artística de les Arts Escèniques municipals de la ciutat però que, després de les queixes d'ERC-Avancem i altres grups per un procediment de contractació que podia afavorir empreses privades, l'equip de Govern va decidir anul·lar-la. En aquest sentit, Esquerra sempre ha defensat que la direcció s'ha de cobrir amb la contractació pública d'un professional segons els criteris de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Aquí teniu les bases de la convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP).