Lleida

Notícia

El grup municipal d’ERC-Avancem reclama un projecte de renovació integral de la canera municipal, inclòs el nom  

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem demanarà a la propera Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat que el Govern de la Paeria faci una millora integral de l’anomenada “canera municipal”, que inclogui la revisió de les instal·lacions i de les tasques que s’hi desenvolupen i fins i tot el canvi de nom del centre.
En primer lloc, ERC-Avancem considera que “canera municipal” no és un nom adequat per a la funció que s’hi realitza i reclama que se substitueixi pel de “Centre d’acollida temporal d’animals de companyia” o quelcom similar que representi les competències que té assignades la Paeria i que visualitzi un ferm compromís integral de cura, protecció, confort i respecte als animals.
A més, el grup d’Esquerra demana que s’inclogui al pressupost per al 2017 un projecte de revisió de les instal·lacions entre les quals hi hagi diverses mesures com habilitar als bòxers on viuen els gossos un accés directe al pati posterior, de manera que els animals hi puguin sortir per gaudir d’unes hores d’esbarjo. També caldria donar utilitat a la “casa del guarda”, un espai municipal actualment en desús.
Així mateix, el grup reclama que es redacti un codi de bones pràctiques adreçat als professionals que tenen assignada la tasca de recollida, atenció, cura i manteniment dels animals amb l’objectiu que aquests tinguin un benestar òptim.
ERC-Avancem també proposa que es creï un comitè ètic que tingui com a funció principal la presa de decisions adreçades als animals que estiguin en una situació crítica. En concret, per als animals que pateixen malalties greus i/o cròniques, i els que per la seva edat o caràcter necessitin una resposta legal i èticament correcta.
Per últim, Esquerra demana que s’elabori un pla de treball que impliqui la definició concreta de les funcions del centre, la revisió de la càrrega de treball del personal assignat, la concreció de les tasques de cura que es realitzen als animals de companyia, així com una solució per a les 35 colònies de gats urbans detectades a data d’avui.
D’altra banda, el grup insta la regidoria d’Urbanisme a presentar el Pla d’execució temporal i les partides assignades a fi i efecte d’executar aquesta proposta de resolució abans que acabi l’any.
ERC-Avancem ja va demanar el passat mes de juliol que s’hagi de superar un curs d’educació canina per obtenir la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos amb el repte de garantir, en la mesura del possible, que les noves persones usuàries siguin responsables. També presentarà una modificació a les ordenances demanant un increment de la taxa per la tinença d’aquests animals.