Lleida

Notícia

Posarà com exemple la utilització del català a la Paeria gràcies al reglament aprovat l’any 1997, aplicació que no ha comportat cap confrontació ni problema

El Grup Municipal d’Esquerra a la Paeria presentarà en el ple d’aquest mes de novembre una moció de suport a les administracions locals, com és el cas de l’Ajuntament de Lleida, que disposen de reglaments vigents per a l’ús del català, on és llengua preferent. La portaveu d’ERC a la Paeria, Montse Bergés, creu que després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspèn alguns dels articles dels regalaments d’ús del català de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Barcelona “cal deixar clar que la llengua catalana és avui un instrument de cohesió social del país i que, com s’evidencia en la vida quotidiana de la majoria d’administracions i ens públics, no provoca cap tipus de confrontació social”.

A més a més, la moció recorda també que en relació a l’ús de la llengua en l’àmbit institucional, l’article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, sobre la llengua de les administracions de Catalunya, estableix que la Generalitat, els ens locals i les altres corporacions públiques de Catalunya “han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” així com també “l’han d’emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen”. La Paeria disposa d’un reglament per a l’ús de la llengua aprovat l’any 1997 que estableix “l’ús general del català per a les seves tasques i relacions”. A més a més, assenyala que tots els expedients administratius s’han de tramitar en llengua catalana.

Per últim, el Grup Municipal rebutja a través d’aquesta moció l’ús partidista i l’ofensiva contra la llengua catalana que fan entitats com l’Associació Cívica Ciutadana o partits polítics com el PP, recordant que l’ús de la llengua catalana a la Paeria no provoca cap tipus de confrontació social.