Lleida

Notícia

El grup municipal d’ERC-Avancem demana que es verifiqui el deute de la Paeria amb Aigües de Lleida

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a la Paeria ha reclamat que se li faciliti la documentació aportada per l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües i clavegueram a la ciutat de Lleida que justifiqui els motius de la pròrroga del contracte aprovat al juliol del 2012 per 19 anys, fins el 31 de desembre de l’any 2037.
ERC-Avancem ha instat el govern municipal a donar més informació i transparència sobre la gestió d’Aigües de Lleida, Unió Temporal d’Empreses formada per Aqualia i Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), davant les recents denúncies dels Ajuntaments de Barcelona i Badalona sobre un presumpte frau de Fomento de Construcciones i Contratas en el servei de recollida d’escombraries.
En concret, Esquerra ha demanat l’acreditació d’actius pendents de liquidar des de l’inici de la concessió fins a l’any 2012, segons Aigües de Lleida, per part de la Paeria, adduïts com a causa per a la pròrroga i modificació del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua i sanejament a la ciutat de Lleida.
Així mateix, el grup republicà vol conèixer el Pla d’inversions que havia de fer l’empresa des del moment de la formalització de la concessió, l’any 1993, segons contracte; el llistat de les inversions realment efectuades en aquest període; i certificacions de final d’obra o justificació documental que acrediti que les obres relacionades en el llistat es van executar.
També ha requerit informació sobre el Pla d’inversions que s’havien de realitzar des de la formalització de la pròrroga i modificació del contracte de concessió, de 2012, fins a la finalització del contracte actualment en vigor, l’any 2037; el llistat de les inversions realment efectuades en el període 2012-2016; i les certificacions de final d’obra o justificació documental que acrediti que les obres relacionades en el llistat s’han executat.
Finalment el grup d’Esquerra reclama saber quins són els actius pendents de liquidar en l’actualitat i el calendari de pagament, per anualitats.

Al·legacions a les Ordenances
D’altra banda, ERC-Avancem ha presentat dues al·legacions a les Ordenances Fiscals 2017, en període d’exposició pública, reclamant que s’hi inclogui el preu de l’aigua.
A la primera al·legació es demana que s’incorpori un preu públic per la prestació de serveis de distribució d’aigua potable a la població, els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’empresa Aigües de Lleida.
La segona al·legació proposa una reducció o bonificació directa del 50% de la quota de servei de l'aigua per als dos primers trams del consum tenint en compte el nombre de persones que viuen al domicili i segons la renda d’aquests. Si, mentre hi hagi servei en concessió, el contracte amb l’empresa concessionària impedeix l’aplicació de bonificació directa sobre el rebut, ERC-Avancem demana que s’arbitri un sistema d’ajuts que equivalgui a l’aplicació d’aquesta bonificació en el total de rebuts de l’any anterior.