Lleida

Notícia

El grup municipal ERC-Avancem proposa una convocatòria pública i oberta per patrocinar esportistes emergents

Grup Municipal
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem insta la Regidoria d’Esports de la Paeria a crear una línia específica d’ajuts, mitjançant una convocatòria pública i oberta, destinada als esportistes emergents de disciplines individuals que comencen a despuntar en l’esport d’elit. Així ho plantejarà aquest dimecres a la Comissió Informativa de Polítiques de Drets i Serveis a les Persones, per a la Política Cultural, de l’Educació, Esports i de la Participació.
Actualment els patrocinis a esportistes estan vinculats al programa Sport and Emotion, en el qual no hi ha unes bases públiques específiques per a aquesta finalitat. El programa, que depèn de Turisme de Lleida i no de la Regidoria d’Esports, està concebut per promocionar turísticament la ciutat i atraure esdeveniments esportius.
El grup d’Esquerra considera que els ajuts a esportistes haurien de ser independents d’aquest programa i s’haurien de regular en base a programes de promoció i foment de l’esport i, per tant, dependre de la Regidoria d’Esports. Així, destaca la necessitat que els patrocinis responguin a criteris objectius clars de transparència, equitat, igualtat d’oportunitats i mèrits esportius.
ERC-Avancem defensa que la Paeria doni suport a esportistes emergents, que habitualment tenen dificultats per trobar finançament perquè practiquen esports minoritaris o bé perquè es tracta d’esports en què és complicat dedicar-s’hi de forma professional, sempre que es faci en un procés transparent.
Al ple del mes de gener alcaldia va passar comptes de diversos decrets que autoritzaven el patrocini –amb un total de 12.000 euros- de vuit esportistes de supermotard, jiu jitsu, trial, pàdel, natació i esquaix, però sense aclarir quins criteris s’han fet servir per atorgar-los.