Lleida

Notícia

ERC reclama la millora de la documentació institucional envers l’accessibilitat de les persones discapacitades

Els republicans exigeixen que es revisi, harmonitzi i augmenti la qualitat de tota la documentació adreçada al públic per part de la Paeria i del Patronat de Turisme
El grup municipal d’ERC- Avancem ha presentat a la Comissió de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat, una Proposta de Resolució (PR) en la qual reclama la revisió, harmonització i augment de la qualitat de tota la documentació adreçada al públic per part de la Paeria i del Patronat de Turisme envers l’accessibilitat de les persones amb altres capacitats.

Els republicans han presentat aquesta PR perquè consideren que la informació donada per les diferents webs o en paper no està, ni sincronitzada, ni harmonitzada, ni disposa d’uns mínims de qualitat per tal que les persones amb diferents discapacitats puguin conèixer si les instal·lacions que volen visitar disposen de prou qualitat per a persones amb mobilitat reduïda, per exemple.

Josep Maria Baiget, portaveu republicà explica que la Paeria i el Patronat de Turisme disposen, elaboren i difonen molta informació dels serveis, actes i ofertes turístiques, lúdiques i informació de tots els museus i altres edificis que poden ser visitats. “Per tal d’avaluar els diferents formats i revisar les millores o modificacions a implementar demanem revisar tota la documentació i informació que està en les xarxes, sobretot en les dues webs (cultura i turisme) i tot el material que es vagi editant de nou, sota la pauta d’augmentar la qualitat, i que sigui de fàcil accés i localització dins les webs, així com d’assegurar-nos també que inclogui les altres capacitats que serien, com a mínim, físiques, auditives i visuals”, informa Baiget.

Segons el regidor, aquesta tasca hauria de fer especial referència a tots els museus, espais naturals, monuments, i els diferents esdeveniments de la nostra ciutat i comarca, si s’escau. “També es podria aprofitar aquest treball d’harmonització per generar sinèrgies entre els mateixos espais i d’altres que siguin competència d’altres administracions per promoure i facilitar llurs visites i l’augment de la seva qualitat”, finalitza el regidor.