Lleida

Notícia

El grup ERC-Avancem reclama a Ros que contesti totes les decisions i recomanacions del Síndic

Grup Municipal
Els republicans denuncien que l’any 2016 el grau de resposta del govern va ser del 0%

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem insta el govern de la Paeria a respondre el 100% de les decisions del Síndic de Greuges Municipal i a fer cas de les recomanacions d’aquest òrgan que té per objectiu vetllar pels drets de la ciutadania.
En la Memòria del 2016, el Síndic afirma que no ha obtingut cap resposta de la Junta de Govern Local, malgrat només els va transmetre dues decisions respecte dues queixes ciutadanes. Segons la Memòria de 2015, el grau de resposta de l’equip de govern a les decisions o recomanacions del Síndic només va ser del 57%.
ERC-Avancem lamenta la manca de resposta de l’executiu de Ros cap a la Sindicatura i adverteix que això pot provocar indefensió de la ciutadania respecte l’administració municipal. A més, considera que, amb aquesta manera d’actuar, el govern municipal demostra poc respecte a la figura del Síndic i al seu servei públic. 
Pel que fa al contingut de les queixes, la manca de resposta de l’Ajuntament també és el motiu de moltes reclamacions fetes per la ciutadania. Entre elles, destaca la d’un veí que es queixa per la manca de contesta d’Alcaldia “d’un escrit relatiu al seu acomiadament de l’empresa CLANSER per no abonar un 5% al partit socialista.”
També consten nombrosos problemes per donar-se de baixa del padró o donar de baixa un arrendatari, així com queixes referides a l’abastiment d’aigua, els impostos municipals i sancions.
ERC-Avancem ha registrat una quinzena de preguntes a la Sindicatura per tal de fer seguiment de les reclamacions de la ciutadania i les gestions del Síndic durant el 2015 i 2016, que es debatran al proper ple municipal.