Lleida

Notícia

El ple extraordinari sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes només aprova l’agilització de la redacció de la Relació de Llocs de Treball

Grup Municipal
El rebuig del PSC i C’s i l’abstenció del PP tomben vuit de les nou propostes de l’oposició per acabar amb les males pràctiques del govern en la gestió econòmica 

El ple extraordinari per debatre l’informe 26/2018 de la Sindicatura de Comptes només ha aprovat una de les nou propostes presentades a debat, la d’ERC-Avancem que demanava agilitzar la redacció de la Relació de Llocs de Treball (RTL) com a eina per a ordenar i reestructurar els recursos humans de l’Ajuntament i resoldre les deficiències detectades. En canvi, PSC i C’s (i l’abstenció del PP) han tombat la resta de propostes d’ERC-Avancem, el PdeCat, la Crida i el Comú.

Ente les propostes que no han prosperat hi havia la d’encarregar una normativa interna específica per garantir la correcta fiscalització prèvia de les despeses amb l’objectiu final de reduir el volum de reconeixements extrajudicials de crèdit; encarregar una auditoria específica per analitzar tots els contractes vigents, revisar d’ofici els expedients fiscalitzats per la Sindicatura; regularitzar situacions anòmales detectades; elaborar un protocol d’aplicació per evitar la pràctiques irregulars; la revisió d’ofici d’Ilnet; i la reprovació de la gestió econòmica del govern municipal i, en concret, de la tinent d’alcalde responsable d’economia, Montse Mínguez. 

El president del grup republicà, Carles Vega, ha recordat que el grup ERC-Avancem ha denunciat reiteradament les males praxis del govern del PSC en la gestió econòmica, en concret, en contractacions, concessions, despeses, abús del reconeixement de crèdit i pèrdua de control dels serveis púbics externalitzats, i que ara recull l’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2015.

Vega ha apuntat que “l’informe de la Sindicatura deixa clar que executar despeses sense disposar de crèdit pressupostari és una pràctica irregular, que es fa un ús indegut del mecanisme que corregeix aquesta situació, com és el reconeixement de crèdit, pensat com una eina puntual. En cap cas no es pot justificar que s’executin gairebé 3,5 milions d’euros del pressupost d’un mecanisme que hauria de ser puntual.”

Així, ha destacat que “la Sindicatura de Comptes també posa de manifest greus deficiències en la Relació de Llocs de Treball, com per exemple el fet que molts contractes per a funcions estructurals s’estan proveint mitjançant nomenaments temporals i que algunes fórmules de subvencions que s’articulen a través del capítol 2 no compleixen amb els requeriment bàsics de la normativa general de subvencions i ni tan sols existeixen conveni entre l’ajuntament i algunes entitats.”

Per últim, l’informe de la Sindicatura exposa que “l’elevat grau d’externalització dels serveis públics i la privatització sistemàtica de l’equip de govern del PSC fa que es perdin en molts casos el control financer i operatiu d’aquests serveis, en detriment del propi interès general.”