Lleida

Totes les notícies


Els tres regidors es van reunir fa uns dies amb veïns i veïnes de la Mariola

ERC-Avancem presenta una moció per una regeneració integral de la Mariola i una altra contra la publicitat del proxenetisme

També defensarà al ple la Guia de Contractació Pública Social, reclamada pels republicans des de fa més de dos anys El grup municipal ERC-Avancem presentarà una moció al proper ple de l’Ajuntament de Lleida, aquest divendres, demanant aturar la degradació de la Mariola i l’inici d’un procés de recuperació integral al barri. Esquerra denuncia que el Pla Mariola 20.000 que ha presentat l’equip de govern és bàsicament un pla de regeneració urbanística del grup de pisos Ramiro de Ledesma, encara per determinar i a mitjà/llarg termini i que no soluciona les necessitats del barri. Per aquest motiu, en primer lloc s’insta la Paeria a fer una intervenció immediata a la Mariola d’aplicació a curt, mitjà i llarg termini, i que haurà d’incidir en els aspectes socials, de convivència, urbanístics i mediambientals. En aquest sentit, es reclamen més recursos municipals per a la mediació social, per a la pacificació els conflictes de convivència i el foment de la inclusió i la cohesió social. Així mateix, es proposa dissenyar i aplicar un programa d’actuació immediata i continuada en el manteniment dels espais i el mobiliari urbà, en la neteja de carrers i places, en la desratització i el control de plagues i disseny d’un pla per a la resolució dels problemes d’insalubritat i brutícia. També es demana elaborar i aplicar, si cal en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, elaborarà i aplicarà plans per a la millora social del barri destinats a la capacitació laboral i la formació ocupacional per al jovent; la promoció de l’ocupació de col·lectius amb risc d’exclusió i/o de difícil ocupabilitat; i el foment escolar per acabar amb l’absentisme escolar i amb l’abandonament precoç de l’escola, amb especial èmfasi en la continuïtat escolar de les nenes. Un a altra reivindicació és treballar, des de la Paeria, pel foment de l’autoocupació, a través d’accions com ara a l’impuls de la instal·lació de comerços de proximitat.

ERC-Avancem demana potenciar l’alimentació de proximitat, la sostenibilitat i la seguretat laboral en la guia de contractació pública responsable

Lamenta que hagin passat dos anys i mig des que el grup va impulsar la Declaració Institucional de Compra Ètica i Sostenible al ple de la Paeria El grup municipal ERC-Avancem proposa que a la guia de contractació pública social que s’està redactant per a les compres i contractacions de l’Ajuntament de Lleida es tingui en compte l’alimentació de proximitat com un valor afegit, a més d’incidir en altres aspectes com la sostenibilitat o la salut en el treball. També reclama que el bon ús de la guia acabi amb la pràctica habitual de prioritzar el criteri econòmic per damunt d’altres de valor socioambiental. El portaveu del grup, Josep Maria Baiget, adverteix que “contractar empreses i productors que aposten pel comerç just està molt bé però a vegades ens oblidem del que tenim al costat de casa i per això pensem que cal potenciar la compra d’alimentació de proximitat, sobretot en una ciutat com Lleida, que està envoltada d’una magnífica Horta.” A més, els republicans han presentat altres aportacions al document com “exigir a les empreses contractades que tinguin el certificat EMAS, un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental molt complert i utilitzat com a referència arreu.” Pel que fa a les condicions de treball, ERC-Avancem vol que s’insti les empreses que treballen per la Paeria a millorar la seguretat i la salut laboral dels seus treballadors. Amb aquesta finalitat, Baiget proposa “reforçar la figura del delegat de prevenció perquè certifiqui la millora en el compliment de les mesures de seguretat laboral.” Esquerra celebra que la Paeria avanci en la contractació responsable, però lamenta que vagi amb retard. Cal recordar que els republicans van impulsar la Declaració Institucional “L’ajuntament de Lleida, per la Compra Pública Ètica i Sostenible” al ple municipal del 26 de febrer de 2016, en què la corporació es comprometia a contractar béns i serveis i comprar productes de forma responsable, tenint en compte: les condicions laborals i el respecte als drets laborals, la lluita contra l’explotació infantil, l’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori, l’eliminació de qualsevol mena de discriminació en matèria d’ocupació, la defensa de valors solidaris, la reducció de la desigualtat social, la inserció laboral de persones i col·lectius amb especials dificultats d’inclusió laboral i la reducció de la degradació mediambiental.

ERC-Avancem celebra que la Paeria comenci el camí cap a la contractació responsable com reclama des de principis de mandat

Cal concretar puntuacions i mesures de control i consensuar-les amb entitats  socials i mediambientals  El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem considera que “la Comissió per a la contractació responsable celebrada aquest dijous és un primer pas que ha de convertir la Paeria en un exemple de model de contractació pública que posa en valor les polítiques socials, mediambientals i d’innovació, malgrat es va tard”. Així ho ha afirmat el portaveu del grup, Josep Maria Baiget, que ha recordat que “ERC-Avancem ja va impulsar una declaració institucional en aquest sentit al febrer de 2016” i que ha reivindicat cada vegada que s’ha fet un plec de condicions per a la contractació municipal. Baiget apunta que per a Esquerra “el compliment de les polítiques d’igualtat és un dels requisits indispensables per a totes les empreses contractades per la Paeria” i que també “cal concretar les puntuacions a les clàusules de contractació i definir els mecanismes de control intern i extern en l’execució per garantir que se segueixen els criteris establerts.”  D’altra banda, reclama que “la Guia de contractació pública social que ara s’està treballant ha de ser debatuda i consensuada per representants dels sector social i mediambiental i s’ha de fer amb total transparència.” Per a Baiget és important que “la ciutadania tingui la certesa que la Paeria fa una contractació ètica per responsabilitat i perquè es fa amb diners públics.”  El grup municipal ERC-Avancem sempre ha defensat la compra de productes i la contractació pública de serveis d’empreses que defensin el respecte als drets laborals, els valors solidaris, la inserció laboral de persones i col·lectius amb especials dificultats d’inclusió laboral i les que estiguin en contra de l’explotació infantil, el treball forçós, la discriminació, la desigualtat social i la degradació del medi ambient, és a dir, que segueixin estàndards de responsabilitat social corporativa en els seus processos productius i operacions comercials.

ERC-Avancem vota en contra de la modificació del Pressupost per al 2017

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha votat en contra de la modificació del Pressupost per al 2017 a la Comissió de Gestió de Recursos d’aquest dimecres. La votació definitiva es farà al proper ple, el 31 de març. El president del grup, Carles Vega, considera que ‘el govern de la Paeria és poc ambiciós, ja que disposen de 5’1 milions d’euros de romanent de tresoreria però, en canvi, només consignen al pressupost d’aquest any 1’4 milions’. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que hi haurà més modificacions de pressupost en els propers mesos com a conseqüència de la ‘manca de planificació’. Així mateix, Vega ha lamentat que ‘la modificació del pressupost es limita a pagar el les factures pendents, quan s’hauria pogut aprofitar per augmentar la inversió social o les partides destinades al manteniment dels carrers i la millora de la ciutat.’ A més, el govern municipal ha consignat més de 800.000 per a la zona blava que no estaven pressupostats. Com ja va criticar ERC-Avancem la setmana passada, ‘aquesta partida demostra que el PSC preveu continuar incomplint la promesa d’assumir la gestió directa del servei’, tal com va pactar amb els republicans en l’Acord de Pressupost per al 2016. Pel que fa al reconeixement de crèdit, de moment ERC-Avancem s’ha abstingut per manca d’informació sobre algunes despeses. Contractació pública ètica D’altra banda, el grup d’Esquerra ha fet un prec per instar la Junta de Govern Local a donar més pes a les clàusules socials i ètiques en la contractació del subministrament per llicència, manteniment, assistència tècnica i serveis associats d’una aplicació informativa per a la gestió integral dels Recursos Humans de la Paeria. Considera que tenir en compte criteris socials en només 4 de 199 punts és irrellevant i ha tornat a exigir l’aplicació de la Declaració institucional per a la Contractació Pública Ètica i Sostenible aprovada pel ple fa més d’un any a instàncies d’ERC-Avancem.

El grup municipal ERC-Avancem reitera que el govern de la Paeria incompleix la declaració de contractació ètica

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha tornat a reclamar a l’equip de govern de la Paeria la inclusió de clàusules ètiques i sostenibles en la compra i contractació pública durant la sessió del plenari del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida. La regidora Núria Marín ha recordat que el govern del PSC incompleix la declaració institucional aprovada pel ple al febrer a proposta del grup republicà per prioritzar la compra de productes i la contractació d’empreses èticament responsables, és a dir, que defensin el respecte als drets laborals, els valors solidaris, la inserció laboral de persones i col·lectius amb especials dificultats d’inclusió laboral i les que estiguin en contra de l’explotació infantil, el treball forçós, la discriminació, la desigualtat social i la degradació del medi ambient. El grup d’Esquerra no entén les reticències del govern per complir la declaració acordada i ha alertat que el propi Consell de Benestar i Acció Social de Lleida ja fer una proposta en aquest sentit l’any 2014 i fins i tot es va crear un grup de treball anomenat “grup intern de responsabilitat social”, sense que se n’hagi donat a conèixer el resultat. Marín ha lamentat que un any després d’aprovar la declaració institucional, els plecs de contractació només tenen en compte alguna clàusula social en cas de desempat però ha reiterat que han de formar part del plec general de condicions. ERC-Avancem també defensa que la incorporació d’aquestes clàusules s’han de fer des dels serveis tècnics i no pas amb la creació de cap comissió. D’altra banda, ERC-Avancem ha demanat a la Comissió de drets de les persones una política proactiva en responsabilitat social per part de la Paeria, que actualment es redueix a l’impuls dels Premis Candi Villafañe, dels quals avui s’ha presentat l’informe dels projectes concursants.

El grup municipal ERC-Avancem adverteix que el govern impulsa Torre Salses amb diverses actuacions

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem denuncia que l’equip de govern està fomentant el projecte comercial de Torre Salses amb la modificació puntual del pla parcial d’ordenació SUR 42 i la posada a la venda de terrenys en aquest sector, malgrat que encara hi ha pendent l’estudi d’impacte socioeconòmic que la Paeria va acordar fer amb les entitats comercials de la ciutat. ERC-Avancem considera que la modificació parcial al SUR 42 de la qual aquest divendres s’ha informat a la Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat és una modificació encoberta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i que, per la repercussió que suposarà el projecte comercial a la ciutat, seria més raonable que s’hagués d’aprovar al ple i no a la Junta de Govern Local. A més, el grup republicà considera que treure a licitació per un import de poc més d’1 milió d’euros 22 parcel·les per la construcció d’habitatges al SUR 42, al costat d’on es preveu fer-hi el complex comercial, és malvendre patrimoni municipal, ja que si finalment es fa el projecte d’Eurofund el preu dels terrenys pujarà de forma notable i es fomentarà l’especulació. Contractació ètica i sostenible D’altra banda, ERC-Avancem ha tornat a reclamar que s’incloguin criteris ètics i sostenibles al plec de clàusules de totes les contractacions públiques per fomentar una política activa de foment de l’ocupació entre els col·lectius més desfavorits i de protecció del medi ambient, tal com va aprovar l’Ajuntament de Lleida en una declaració institucional el passat mes de febrer a instàncies del grup republicà. En concret, ha demanat que es tinguin en compte aquests criteris en el plec de clàusules per a la contractació del servei de manteniment, conservació i millora de voreres i Brigada d’Acció Immediata, al qual només s’hi ha inclòs alguna referència testimonial i insuficient.

El ple de la Paeria aprova garantir l’execució de plans d’igualtat i un protocol per prevenir l’assetjament sexual al món laboral

El ple de l’Ajuntament de Lleida, que ha començat amb l'adhesió al manifest institucional per a l'eliminació de la violència envers les dones en motiu del 25N, ha aprovat en part la moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a favor de la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats i per la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral. Tot i així, PSC, C’s i PP han tombat els dos primers punts del document, que defensaven la sobirania del Parlament de Catalunya i la Generalitat. Els punts aprovats insten la Paeria a complir l’article 15 de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones, que promou l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes, destinar al personal al seu servei, i fer un protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe. La moció també demana donar suport a les empreses del municipi en els plans d’igualtat i les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. En canvi, el vot contrari de PSC, C’s i PP han rebutjat els punts de la moció que  instaven la Paeria a donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, així com a participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació d’aquestes lleis i la sobirania de Catalunya. ERC-Avancem ha recordat que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i que la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Així, ha denunciat que la llei 17/2015 ha estat parcialment anul·lada pel Tribunal Constitucional, en concret, els articles 33, 36 39 40, 41, 44 i del 59 al 64 i que Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya.

El ple de la Paeria aprova garantir l’execució de plans d’igualtat i un protocol per prevenir l’assetjament sexual al món laboral

El ple de l’Ajuntament de Lleida, que ha començat amb l'adhesió al manifest institucional per a l'eliminació de la violència envers les dones en motiu del 25N, ha aprovat en part la moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a favor de la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats i per la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral. Tot i així, PSC, C’s i PP han tombat els dos primers punts del document, que defensaven la sobirania del Parlament de Catalunya i la Generalitat. Els punts aprovats insten la Paeria a complir l’article 15 de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones, que promou l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes, destinar al personal al seu servei, i fer un protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe. La moció també demana donar suport a les empreses del municipi en els plans d’igualtat i les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. En canvi, el vot contrari de PSC, C’s i PP han rebutjat els punts de la moció que  instaven la Paeria a donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, així com a participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació d’aquestes lleis i la sobirania de Catalunya. ERC-Avancem ha recordat que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i que la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Així, ha denunciat que la llei 17/2015 ha estat parcialment anul·lada pel Tribunal Constitucional, en concret, els articles 33, 36 39 40, 41, 44 i del 59 al 64 i que Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya.

El ple aprova les ordenances fiscals amb una baixada de l’IBI insuficient

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha votat en contra de les ordenances fiscals, aprovades gràcies a l’acord entre el PSC, PP, CiU i Cs, perquè considera que contemplen una baixada de l’Impost de Béns Immobles del 2% que és insuficient. El president d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha qualificat l’acord com un ‘pacte de dretes, poc ambiciós amb la justícia social’ i ha lamentat que no s’hagin acceptat cap de les esmenes a l’IBI presentades pels grups que no han firmat l’acord, així com tampoc cap proposta sobre bonificacions i ajudes socials en taxes i preus públics. Vega ha criticat que amb la baixada del 2% la Paeria deixi d’ingressar prop d'1'5 milions d’euros i ha reclamat al govern que expliqui d’on traurà aquest diners i quines mesures compensatòries aplicarà. També ha afirmat que s’ha perdut una oportunitat de donar a les ordenances ‘una funció redistributiva a més de recaptatòria’ i d’exprimir al màxim les possibilitats que ofereix la llei d’hisendes locals, augmentant l’IBI a grans superfícies comercials i indústries de més valor cadastral, una proposta que a més protegiria el petit comerç. Esquerra ha lamentat que el pacte d’ordenances hagi servit de moneda de canvi per al compte general, que tot i ser igual que el tombat al ple anterior, en aquesta ocasió s’ha aprovat amb els vots del PP. ERC-Avancem, en canvi, ha mantingut el 'no'. D'altra banda, ERC-Avancem ha votat en contra de la segona modificació de crèdit de l'exercici, d'1'5 milions d'euros, per 'mala gestió', ja que hi ha més de 100.000 euros de més de consums elèctrics, 90.000 euros de despeses postals i més de 500.000 euros de transferència als autobusos que no s'havien pressupostat. En referència a aquests, Vega ha criticat que 'en total la Paeria ha donat a l'empresa concessionària del servei d'autobús 8 milions d'euros, 57 euros per habitant, perquè cada vegada hi ha més gent que puja gratis al bus, sobretot amb la T-Temps, una mesura electoralista que no té en compte la renda dels jubilats.